УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈ

Факултет пословне економије, сваке године, уписује у прву годину другог циклуса студија број студената одобрен од стране Владе Републике Српске уз претходну сагласност Сената Универзитета у Источном Сарајеву.

Други циклус – мастер студиј је наставак првог циклуса студија, а у складу са Болоњским процесом, траје једну годину и организује се на три студијска програма:

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА


Оквирни термин за први уписни рок на други циклус студија је почетак октобра сваке године, а тачан датум објављује се у конкурсу који расписује Влада Републике Српске.

На други циклус студија могу се уписати

а) Кандидати који су завршили први циклус студија из истог научног поља и стекли 240 ECTS бодова на Универзитету у Источном Сарајеву, Универзитету у Бања Луци, Универзитету у Београду и Универзитету у Новом Саду и положе пријемни испит.

Кандидат испуњава услове да се кандидује за упис студијског програма другог циклуса студија, ако је стекао најмање 80% ECTS бодова, у односу на број ECTS бодова којим је вреднован први циклус студија на Факултету пословне економије.

Они полажу пријемни испит на сљедећи начин.

За студијски програм Финансије, банкарство и осигурање, пријемни испит се полаже из једног предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета:
• Банкарство (литература Банкар-ство банкарски менаџмент, проф. др Ненад Вуњак и проф. др Љубомир Ковачевић, 2011. година).
• Осигурање (литература Осигурање проф. др Јелена Кочовић и проф. др Татјана Ракоњац, 2010. година, поглавља: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17 и 18).

За студијски програм Међународна економија, пријемни испит се полаже из једног предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета:
• Спољнотрговинско пословање (литература Спољнотрговинско пословање у условима глобали-зације, проф. др Пајо Панић).
• Међународни маркетинг (литера-тура Међународни маркетинг, проф. др Раде Канцир).

За студијски програм Дигитална економија, пријемни испит се полаже из једног предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета:
• Електронско пословање (литера-тура Електронско пословање, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година)
• Управљачки информациони системи (литература Управљачки информациони системи, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година)

Приликом прављења ранг листе пријављених кандидата, просјек са основних студија носи 80%, а пријени испит носи 20% од укупног броја бодова.

б) Кандидати који су завршили први циклус студија из истог или сродног научног поља и стекли 240 ECTS бодова, а нису завршили на Универзитету у Источном Сарајеву, Универзитету у Бања Луци, Универзитету у Београду и Универзитету у Новом Саду могу се уписати уз полагање пријемног испита из три предмета.

Кандидат испуњава услове да се кандидује за упис студијског програма другог циклуса студија, ако је стекао најмање 80% ECTS бодова, у односу на број ECTS бодова којим је вреднован први циклус студија на Факултету пословне економије. Да би се кандидат уписао на студијски програм, потребно је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета.

Два предмета су обавезна:
• Принципи економије (литература Основи економије, друго измијењено и допуњено издање, проф. др Зоран Мастило, проф. др Алекса Милојевић, 2014. година)
• Финансијска математика (литература Кочовић Ј., Павловић М., Увод у финансијску математику, Економски факултет Београд, 2010. година).

Трећи премет кандидати бирају у зависности од студијског програма који желе уписати.

За студијски програм Финансије, банкарство и осигурање:
• Банкарство (литература Банкарство банкарски менаџмент, проф. др Ненад Вуњак и проф. др Љубомир Ковачевић, 2011. година).
• Осигурање (литература Осигурање проф. др Јелена Кочовић и проф. др Татјана Ракоњац, 2010. година, поглавља: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17 и 18).

За студијски програм Међународна економија: • Спољнотрговинско пословање (литература Спољнотрговинско пословање у условима глобали-зације, проф. др Пајо Панић).
• Међународни маркетинг (литера-тура Међународни маркетинг, проф. др Раде Канцир).

За студијски програм Дигитална економија:
• Електронско пословање (литера-тура Електронско посло-вање, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година).
• Управљачки информациони системи (литература Управљачки информациони системи, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година).

Приликом прављења ранг листе пријављених кандидата из ове категорије, просјек са основних студија носи 55%, а пријени испит носи 45% од укупног броја бодова. При томе сваки предмет носи по 15% од укупног броја бодова.

Други колоквијум: Осигурање

Трећа година - 16.05.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Усмени испит: Енглеки језик 1

Прва година - 04.04.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.04.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 19.04.2024

Усмени испит: Енглеки језик 2

Друга година - 04.04.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 24.02.2024

Други колоквијум: Осигурање

Трећа година - 16.05.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 18.10.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 114  > >>

Све новости