Основни студиј

Основне академске студије - студије првог циклуса вреднују се са 240 ECTS бодова, односно 60 ECTS бодова у једној години. Студиј траје траје 8 семестара (4 године).

Предмети у прве двије године студија (четири семестра) су заједнички за све студијске програме (ЗО). У трећој години студија се студенти опредјељују за један од три студијска програма: Финансије, банкарство и осигурање (ФБО), Спољна трговина, порези и царине (СТПЦ) или Пословна информатика (ПИ).

Предмети у прве двије године студија (четири семестра) су заједнички за све студенте.

Прва година, I семестар

Прва година, II семестар

Друга година, III семестар

Друга година, IV семестар

Овај смјер омогућава стицање одговарајућих знања из области међународне економије, међународних финансија, међународног рачуноводства, међународног пословања, спољне трговине, пореза и царинског пословања.

Циљ програма ове студијске групе јесте образовање кадрова за рад на пословима у спољној трговини која постаје све значајнија дјелатност у Босни и Херцеговини, што је условљено укључивањем домаће привреде у свјетску привреду.

Дипломирани стручњаци обучавају се за практично обављање спољнотрговинских и царинских послова. Овај програм је пружа студентима неопходне компетенције за обављање послова у предузећима и институцијама са међународном оријентацијом. Програм обезбјеђује потребна теоријска и примијењена знања, која дипломираном економисти омогућавају да самостално анализира и рјешава проблеме из области међународне трговине, као и међународних финансија на микро и макро нивоу.

Трећа година, V семестар

Трећа година, VI семестар

Четврта година, VII семестар

Четврта година, VIII семестар

Студијска група Пословна информатика садржи градиво које обухвата теоријска и практична знања из области примјене информационо-комуникационе технологије у пословању.

На тај начин, овај студијски програм образује кадрове који су у свијету и код нас дефицитарни и који имају веома добру перспективу у дужем временском периоду у будућности.

Циљеви овог студијског програма су школовање врхунских стручњака који ће бити оспособљени за обављање најсложенијих послова на примјени информационо-комуникационе технологије у различитим пословним системима.

Трећа година, V семестар

Трећа година, VI семестар

Четврта година, VII семестар

Четврта година, VIII семестар

Студијска група Финансије, банкарство и осигурање садржи градиво у оквиру којег се стичу знања о функционисању домаћих банкарских организација, као и оних у Европској Унији.

Посебна пажња посвећује се регулативи, процедури и техникама пословања у сфери комерцијалног и инвестиционог банкарства.

У оквиру ове студијске групе стичу се знања која о мултидисциплинарном приступу области осигурања (економском, правном и актуарскоми). У циљу едукације у области финансијских тржишта, отворена је могућност да студенти буду оспособљени за доношење одлука о најефикаснијем инвестирању слободних новчаних средстава у финансијске инструменте.

Овај програм усмјерен је на образовање компетентних стручњака за обављање послова у осигуравајућим организацијама, пензијским и здравственим фондовима, као и у државним институцијама које се баве пословима надзора осигурања. Такође, овим програмом омоћује се едукација кадрова за послове у вези са функционисањем финансијских система тржишта, институција, инструмената, и других новчаних послова.

Трећа година, V семестар

Трећа година, VI семестар

Четврта година, VII семестар

Четврта година, VIII семестар


*П - предавања, В - вјежбе, О - оптерећење, ECTS - број кредита

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 25.06.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 03.07.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 117  > >>

Све новости