КОНКУРС за упис на ФПЕ - 3. Уписни рок

ПРВИ ЦИКЛУС

Сагласно Одлуци Владе Републике Српске, Факултету пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву у академској 2018/2019. години одобрен је упис укупно 110 студената првог циклуса студија, од чега 30 редовних студената чије се студије финансирају из буџета, 70 редовних студената који суфинансирају своје студије у висини школарине која је утврђена Одлуком Владе РС и 10 самофинансирајућих студената.

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК:
(1) Пријављивање кандидата до 21.09.2018.;
(2) Полагање пријемног 24.09.2018. у 9 часова;
(3) Објава резултата 26.09.2018. до 14 часова;
(3) Упис кандидата 27. и 28.09.2018.;

Термин пријемног испита биће објављен накнадно!

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ.

Приликом пријаве за упис у прву годину првог циклуса студија, кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

(1) Извод из матичне књиге рођених;
(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
(4) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (60,00 КМ). Инструкцију за уплату ће кандидати добити у благајни Факултета, а иста се може наћи и на сајту Факултета.

Редослијед кандидата за упис одређује се на основу општег успјеха постигнутог на средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и резултата постигнутих на пријемном испиту.

Кандидати за упис на Факултет пословне економије Бијељина на пријемном испиту полажу два од шест понуђених предмета које сами бирају. Предмети из којих кандидати могу изабрати два из којих ће радити тест на пријемном испиту су: Принципи економије, Социологија, Економика предузећа, Информатика, Математика и Статистика. Сва потенцијална питања са одговорима налазе се у Инорматору Факултета пословне економије Бијељина који кандидати могу добити у благајни Факултета. Ранг листа објављује се на огласној табли и wеб страници Факултета пословне економије Бијељина. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Уколико се кандидат налази на ранг листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће, поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога. Кандидат који је остварио упис а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академсу 2018/2019. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинасирају трошкове студија, вандредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује Одлуком Управног одбора високошколске установе.

 

ДРУГИ СИКЛУС (МАСТЕР)

За Факултет пословне економије Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву, одобрен је упис укупно 45 студената на три студијска програма на другом циклусу студија – МАСТЕР СТУДИЈУ, за школску 2018/2019. годину и то:
1. Међународна економија (18 кандидата суфинансирање),
2. Финансије, банкарство и осигурање (17 кандидата суфинансирање),
3. Дигитална економија (10 кандидата суфинансирање).


Према Одлуци Владе РС о висини школарине за школску 2018/2019. годину, висина школарине за суфинансирајуће студенте другог циклуса студија, за све студијске програме Факултета пословне економије Бијељина износи 880,00 КМ.


ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК:
(1) Пријављивање кандидата ће трајати до 19.10.2018. године;
(2) Полагање пријемног испита је 22.10.2018. године са почетком у 9,00 часова;
(3) Објављивање резултата конкурса је 24.10.2018. године до 14,00 часова;
(4) Упис примљених кандидата почиње 29.10.2018. године и траје до 02.11.2018. године.


ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкцију за уплату ће кандидати добити у благајни Факултета, а иста се може наћи и на сајту Факултета.
Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа:
(1) Извод из матичне књиге рођених;
(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
(4) Увјерење о положеним испитима или оригинал или овјерену копију додатка дипломи;
(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
(6) Доказ о уплати.
Пријављени кандидати су на пријемни испит дужни понијети лични документ, личну карту или пасош.
Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли и на сајту Факултета. Детaљније информације о условима уписа кандидати могу добити на Факултету. Контакт телефон: 055/415-200 (1) или локал 3606. Мејл адреса: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba

Све додатне информације кандидати могу добити у секретаријату или студентској служби Факултета, односно позивом на контакт телефон 055/415-200.

Студиј првог циклуса траје четири године и вреднује се са 240 ECTS. Предмети у прве двије године студија (четири семестра) су заједнички, а у трећој години студија студенти се опредјељују за један од три смјера: Финансије, банкарство и осигурање , Спољна трговина, порези и царине, и Пословна информатика.

Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит из 2 од 6 предмета које бира приликом пријаве на конкурс: 1. Принципи економије 2. Математика 3. Социологија 4. Економика предузећа 5. Статистика 6. Информатика

Информатор са тестовима и рјешењима и пријавни лист могу се набавити у библиотеци Факултетa.

Држављани Србије који су завршили средњу школу у Србији, конкуришу за упис под истим условима као и држављани БиХ (Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине) и могу бити уписани на терет буџета.

Факултет пословне економије Бијељина је јавни факултет који већ 24 године образује кадар спреман за рад у свим сегментима пословне и државне администрације. Члан је Универзитета у Источном Сарајеву.

 

Обавјештење: Менаџмент

Друга година - 10.01.2019

Вјежбе: Принципи економије

Прва година - 07.12.2018

Обавјештење: Менаџмент

Друга година - 10.01.2019

Колоквијум: Менаџмент

Друга година - 28.12.2018

Први колоквијум: Менаџмент

Друга година - 23.11.2018

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19

Распореди предавања - 29.09.2018

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 20.02.2018

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 25.09.2017

Измијењен распоред предавања: Банкарство

Распореди предавања - 28.04.2017

Измијењен распоред предавања: Банкарство

Распореди предавања - 18.04.2017

Надокнада наставе: Економска географија

Распореди предавања - 07.03.2017

ВАЖНО

Распоред испита: Октобар 2

Испитни рокови - 15.10.2018

Промјена термина испита: Енглески језик

Испитни рокови - 21.09.2018

ВАЖНО

Огласна табла

Новости

Све новости