Sve o upisu na FPE!

Vijesti

Strana 1 od 118  > >>

Sve vijesti
7. Internacionalni naučni skup
7th International Scientific Conference
Bijeljina, 20. i 21. jun 2019. godine

Oglasna tabla

Rezultati ispita: Poslovna statistika

Prva godina - 21.10.2020

Rezultati ispita: Računovodstvo

Prva godina - 19.10.2020

Rezultati ispita: Računovodstvo

Prva godina - 08.10.2020

Rezultati ispita: Principi ekonomije

Prva godina - 08.10.2020

Rezultati ispita: Poslovna statistika

Prva godina - 07.10.2020

Rezultati ispita: Principi ekonomije

Prva godina - 25.09.2020

Rezultati ispita: Računovodstvo

Prva godina - 24.09.2020

Rezultati ispita: Poslovna statistika

Prva godina - 17.09.2020

Rezultati ispita: Principi ekonomije

Prva godina - 11.09.2020

Rezultati ispita: Računovodstvo

Prva godina - 10.09.2020

Rezultati ispita: Poslovna statistika

Prva godina - 03.09.2020

Rezultati ispita: Principi ekonomije

Prva godina - 30.08.2020

Rezultati ispita: Monetarna ekonomija

Druga godina - 20.10.2020

Rezultati ispita: Marketing

Druga godina - 14.10.2020

Rezultati ispita: Menadžment

Druga godina - 14.10.2020

Rezultati ispita: Poslovne finansije

Druga godina - 13.10.2020

Rezultati ispita: Finansijska matematika

Druga godina - 12.10.2020

Rezultati ispita: Mikroekonomija

Druga godina - 08.10.2020

Rezultati ispita: Monetarna ekonomija

Druga godina - 07.10.2020

Obavještenje: Poslovne finansije

Druga godina - 29.09.2020

VAŽNO

Rezultati ispita: Mikroekonomija

Druga godina - 25.09.2020

Rezultati ispita: Marketing

Druga godina - 24.09.2020

Rezultati ispita: Menadžment

Druga godina - 24.09.2020

Rezultati ispita: Finansijska matematika

Druga godina - 21.09.2020

Rezultati ispita: Mikroekonomija

Druga godina - 11.09.2020

Rezultati ispita: Finansijska matematika

Druga godina - 07.09.2020

Rezultati ispita: Monetarna ekonomija

Druga godina - 03.09.2020

Raspored predavanja: Zimski semestar (brucoši)

Rasporedi predavanja - 29.09.2020

Promjena satnice predavanja: Pravo spoljne trgovine

Rasporedi predavanja - 27.02.2020

POČETAK NASTAVE (Raspored predavanja)

Rasporedi predavanja - 21.02.2020

Raspored predavanja: Zimski semestar (izmjena)

Rasporedi predavanja - 25.10.2019

Raspored predavanja: Zimski semestar (izmjena)

Rasporedi predavanja - 08.10.2019

Raspored predavanja: Zimski semestar (izmjena)

Rasporedi predavanja - 04.10.2019

Raspored predavanja: Zimski semestar (izmjena)

Rasporedi predavanja - 02.10.2019

Raspored predavanja: Zimski semestar (izmjena)

Rasporedi predavanja - 25.09.2019

Raspored predavanja: Zimski semestar

Rasporedi predavanja - 18.09.2019

Raspored predavanja: Ljetni semestar (izmjena)

Rasporedi predavanja - 12.03.2019

Raspored predavanja: Ljetni semestar (izmjena)

Rasporedi predavanja - 28.02.2019

Raspored predavanja: Ljetni semestar

Rasporedi predavanja - 11.02.2019

Raspored predavanja za zimski semestar 2018/19

Rasporedi predavanja - 29.09.2018

Raspored predavanja: Ljetni semestar (izmjena)

Rasporedi predavanja - 16.03.2018

Oglasna tabla

Zašto odabrati FPE?

Studijski program FPE koncipiran je po ugledu na programe vodećih svjetskih fakulteta iz oblasti biznisa i državne administracije. Cavremeni nastavni oblici i proporcija opšteobrazovnih, opštestručnih i užestručnih disciplina, omogućavaju formiranje vrhunskih kadrova.

Pročitaj više

Gdje rade naši studenti?

Veliki broj naših studenata zaposlen je u državnoj upravi, javnim i privatnim preduzećima što pokazuje važnost generičkog znanja koje pruža Fakultet poslovne ekonomije. Na stranici alumni asocijacije možete pogledati pregled svih članova asocijacije, kao i mjesta na kojima trenutno rade.

Pročitaj više

Android aplikacija

Obavezna aplikacija za sva studente. Pratite sve objave sa Web sajta Fakulteta na vašem mobilnom telefonu. Aplikacija šalje notifikacije o novim objavama i pomaže Vam da ne propustite važne informacije.

Poslovna informatika

Studijska grupa Poslovna informatika sadrži gradivo koje obuhvata teorijska i praktična znanja iz oblasti primjene informaciono-komunikacione tehnologije u poslovanju. Ovaj studijski program obrazuje kadrove koji su u svijetu i kod nas deficitarni i koji imaju veoma dobru perspektivu u dužem vremenskom periodu u budućnosti.

Ciljevi ovog studijskog programa su školovanje stručnjaka koji će biti osposobljeni za obavljanje najsloženijih poslova na primjeni informaciono-komunikacione tehnologije u različitim poslovnim sistemima.

Više o smjeru

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Ova studijska grupa sadrži gradivo u okviru kojeg se stiču znanja o funkcionisanju domaćih bankarskih organizacija, kao i onih u EU. Posebna pažnja posvećuje se regulativi, proceduri i tehnikama poslovanja u sferi komercijalnog i investicionog bankarstva., kao i u oblasti osiguranja (ekonomskom, pravnom i aktuarskom).

U cilju edukacije u oblasti finansijskih tržišta, koja su kod nas tek u začetku, otvorena je mogućnost da studenti budu osposobljeni za donošenje odluka o najefikasnijem investiranju slobodnih novčanih sredstava u finansijske instrumente.

Više o smjeru

Spoljna trgovina, porezi i carine

Cilj formiranja ovog studijskog programa jeste omogućavanje sticanja odgovarajućih znanja iz oblasti međunarodne ekonomije, međunarodnih finansija, međunarodnog računovodstva, međunarodnog poslovanja, spoljne trgovine, poreza i carinskog poslovanja.

Program obezbjeđuje potrebna teorijska i primijenjena znanja, koja diplomiranom ekonomisti omogućavaju da samostalno analizira i rješava probleme iz oblasti međunarodne trgovine, kao i međunarodnih finansija na mikro i makro nivou.

Više o smjeru

Digitalna ekonomija (master)

Cilj programa je da osposobi studente za dalja akademska istraživanja, kao i za rad u praksi na rješavanju konkretnih problema vezanih za informacione tehnologije u savremenom poslovanju, kao i da shvati sve prednosti elektronskog poslovanja, i da se pripremi za nastup na elektronskom tržištu.

Nakon završetka ovog programa student će biti u stanju da: ovladava tehnikama primjene IT u poslovanju, kao i korišćenju savremenih multimedialnih i mobilnih tehnologija.

Više o smjeru

Finansije, bankarstvo i osiguranje (master)

Cilj programa je obrazovanje stručnjaka iz oblasti finansija, odnosno bankarstva, osiguranja, finansijskog menadžmenta, te računovodstva, finansijskog izvještavanja i revizije, na nivou II ciklusa, radi osposobljavanja za obavljanje složenih analitičkih, stručnih i rukovodnih poslova i rješavanje konkretnih poslovno-finansijskih problema i izazova.

Nakon završetka ovog programa student će da stekne znanja i vještine za konsultantski i dalji naučno-istraživački rad.

Više o smjeru

Međunarodna ekonomija (master)

Program omogućava sticanje znanja i ovladavanje vještinama koje su neophodne za obavljanje složenih upravljačkih i analitičkih poslova iz oblasti međunarodnih finansija, ekonomije Evropske Unije i srodnih oblasti. Nakon završetka studija student će biti u stanju da identifikuje i analizira procese, institucije i kretanja u oblasti međunarodne ekonomije.

Student će biti osposobljen da prati, analizira i predviđa kretanja na svjetskim tržištima, sa posebnim osvrtom na područje međunarodnih finansija.

Više o smjeru

Poslovno tehnička saradnja

FPE ima potpisane sporazume o saradnji sa vodećim ekonomskim fakultetima u zemlji i regionu, a od 2016. godine Fakultet je postao MikroTik akademija koja studentima omogućava obuku i sticanje prepoznatljivog industrijskog MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) sertifikata. Fakultet redovno organizuje studentsku praksu na osnovu sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji koji su zaključeni sa mnogobrojnim ustanovama, preduzećima, firmama, bankama, osiguravajućim kompanijama, i drugim poslovnim subjektima.
x

Molimo da se logujete.