Оснивање Више школе за спољну трговину у Бијељини

Виша школа за спољну трговину основана је Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 02-887/93 од 21.07.1993. године. Школа је основана с циљем образовања стручњака за области спољне и унутрашње трговине, менаџмента, финансија, рачуноводства, осигурања, царине, транспорта, банкарства, пословних, статистичких и других информационих система, као и наставника практичне наставе из области пословне информатике.


ФОТО: Прво предавање на Вишој школи 1993. године

Школске 1993/1994. уписана је прва генерација студената на два основна смјера: спољна трговина и финансије.

Смјер пословна информатика уведен је 1999/2000. године, а 2001/2002. основани су смјерови: менаџмент у осигурању и царина и шпедиција.

Кадрови овог профила су налазили мјесто у привреди и друштвеним дјелатностима, чиме је и потврђена исправност ове концепције. Највећи број дипломираних студената се одмах након завршетка Више школе запошљавао у области: индустрије, пољопривреде, трговине, угоститељства и у друштвеним службама.


ФОТО: Зграда Више школе за спољну трговину

Знатан број дипломираних студената настављао је студиј на другом степену на неком од економских и сродних факултета.

На челу Више школе за спољну трговину били су:

Проф. др Будимир Стакић (од 1993. до 1998. године)

Проф. др Пајо Панић (од 1998. године)

Проф. др Драгутин Мировић (од 1998 до 2005. године)

Трансформација Више школе у факултет

Факултет спољне трговине у Бијељини настао је трансформацијом Више школе за спољну трговину Одлуком Народне скупштине Републике Српске бр: 01-484/05 од 28. јула 2005. године, чиме је озваничен пријем прве генерације студената Факултета у школској 2005/2006. години.

Примјеном Закона о високом образовању из 2006. године, Факултет спољне трговине интегрисан је, одлуком Управног одбора од 21. јуна 2007. године, у Универзитет у Источном Сарајеву.

Промјена назива у Факултет пословне економије

Факултет спољне трговине промијенио је назив у Факултет пословне економије одлуком Управног одбора Универзитета у Источном сарајеву од 20. августа 2009. године.

Факултет је наставио баштинити вишегодишње искуство Више школе за спољну трговину у припреми кадрова за привреду и државну управу.

Прелазак Факултета у нову зграду

Преласком у нову зграду Центра за високо образовање факултет је обезбиједио простор и опрему неопходу за извођење свих облика наставе.

Факултет пословне економије се налази у новом објекту површине 7500 m2, у коме су испуњени сви стандарди за студиј у 21. вијеку. Располаже са осам модерно опремљених слушаоница, једним амфитеатром од 500 мјеста, једним амфитеатром од 250 мјеста, једном компјутерском лабораторијом, фоно лабораторијом за стране језике, модерном библиотеком, канцеларијским простором, читаоницом од 50 мјеста.

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 25.06.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 03.07.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

<< <  Strana 2 od 117  > >>

Све новости