string(119) "Smarty error: [in template:21 line 47]: syntax error: unrecognized tag 'CMSUsers' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)" string(119) "Smarty error: [in template:21 line 47]: syntax error: unrecognized tag 'CMSUsers' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)" Fakultet poslovne ekonomije - Bijeljina

Факултет пословне економије - Општи подациФакултет спољне трговине у Бијељини настао је трансформацијом Више школе за спољну трговину Одлуком Народне скупштине Републике Српске бр: 01-484/05 од 28.07.2005. године, чиме смо озваничили пријем прве генерације студената Факултета у школској 2005/2006 години.Примјеном Закона о високом образовању из 2006. године, Факултет спољне трговине интегрисан је одлуком Управног одбора од 21.06.2007. године у Универзитет у Источном Сарајеву.

Факултет спољне трговине промјенио је назив у Факултет пословне економије одлуком Управног одбора Универзитета у Источном сарајеву од 20.08.2009. године.Факултет је наставио баштинити вишегодишње искуство Више школе за спољну трговину у припреми кадрова за привреду и државну управу.

Факултет пословне економије је јединствен факултет у региону који:задовољава реалне потребе за кадровима горе наведених профила;испуњава очекивања заинте-ресованих кандидата који су завршили средње образовање и онима који су завршили вишу школу сродног усмјерења и доказали се у пракси, за стицање образовних профила из исте области;пружа перманентно стручно образовање кадровима који раде у области за које се образују стручњаци на овом Факултету (осигурања, трговине, пореза, царина, шпедиције, транспорта, финансија, банкарства).

Ово је јединствени факултет у Републици Српској и Босни и Херце-говини, будућих дипломираних економиста студија пословне економије са три наставна смјера:

- Спољна трговина, порези и царине;

- Финансије, банкарство и осигурање;

- Пословна информатика.

 

Контакт подаци

x

Molimo da se logujete.