Студентска служба

 

Основне функције студентске службе обухватају:

- Пријем докумената за упис
- Признавање испита са других високошколских инстутуција
- Издавање потврда и увјерења о статусу студената
- Овјеру семестра и упис наредног семестра
- Пријаву испита
- Издавање увјерења о положеним испитима
- Издавање увјерења о дипломирању и диплома о завршеном Факултету пословне економије

 

У оквиру дјелокруга рада студентска служба располаже следећом документацијом:

- Персонални досијеи студената
- Нормативна акта факултета (релевантни закони, Статут, и правилници ФПЕ)
- Матична книга студената
- Књига издатих диплома
- Сви обрасци за потребе студената (потврде, увјерења, захтјеви и молбе)
- Записници са одржаних испита

 

055/415-200 локал 3604

x

Molimo da se logujete.