Сајт за мобилне уређаје


Пратите новости на wеб сајту ФПЕ путем мобилног телефона. Верзија сајта за мобилне уређаје омогућава Вам да пратите новости на сајту факултета уз најмањи могући проток података како би трошак био што мањи.

У Интернет бровзеру Вашег уређаја укуцајте адресу:

www.fpe.unssa.rs.ba/m

x

Molimo da se logujete.