08.11.2019 - Опште

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О УПИСУ КОЛИЗИЈЕ


Обавјештавају се сви заинтересовани студенти, који испуњавају све потребне услове прописане Правилником о колизији Факултета пословне економије у Бијељини, да у периоду од 11.11.2019. до 25.11.2019. године могу поднијети молбу (образац у прилогу) за упис колизије.


НАПОМЕНА: Право да упишу колизију, односно право да слушају и полажу испите из наредне године студија, имају студенти који испуњавају сљедеће услове: (1) Да први пут обнављају претходну годину студија.
(2) Да имају овјерена оба семестра претходне године студија.
(3) Да имају положене све испите из године студија која претходи години коју обнављају.
(4) Да су у години коју обнављају сакупили најмање 30 ECTS бодова .
(5) Да ECTS бодови предмета које желе слушати кроз колизију није већи од броја бодова које је студент остварио у претходној години.
(6) Да предмети које желе слушати кроз колизију нису условљени полагањем неког предмета из претходне школске године. Списак условљених предмета налази се у прилогу Правилника о колизији.
(7) Да им је декан издао рјешење којим се одобрава упис колизије.


НАПОМЕНА: Студенти који обнављају другу годину студија, а желе да слушају и полажу предмете из треће године студија, могу да бирају само оне предмете који су заједнички за сва три, или за најмање два смјера, под условом да је ријеч о обавезним предметима, односно о предметима који су бар на једном од смјерова обавезни. Списак наведених предмета се налази у прилогу Правилника о колизији.


Да би се пријавили за упис колизије кандидати морају приложити сљедеће:
- молбу за обнављање године, праћење наставе и полагање испита из наредне године студија у коју кандидати уписују предмете које су положили у години студија коју обнављају први пут, списак предмета из наредне године студија које желе да слушају (препоручује се да то буду предмети из љетњег семестра). Образац молбе се може добити у канцеларији број 31 Факултета, а може се наћи и на сајту Факултета,
- увјерење о положеним испитима из претходних година студија (Увјерење се може добити у канцеларији број 31 гдје се захтјев и предаје),
- индекс са свим потписима из претходне године као доказ да се зимски и љетни семестар могу овјерити.

Молба, заједно са свом потребном документацијом се предаје у канцеларију број 31 Факултета, након чега ће иста бити прослијеђена Комисији за колизију на Факултету пословне економије у Бијељини, коју именује декан Факултета.
Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 03.07.2020

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 02.07.2020

Резултати испита: Базе података

Четврта година - 01.07.2020

Усмени дио испита: Енглески 1

Прва година - 25.02.2020

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 02.07.2020

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 15.06.2020

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 09.06.2020

Енглески 2: Распоред група

Друга година - 02.03.2020

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 18.02.2020

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 04.02.2020

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 03.07.2020

Резултати испита: Базе података

Четврта година - 01.07.2020

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ (Распоред предавања)

Распореди предавања - 21.02.2020

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 11.02.2019

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19

Распореди предавања - 29.09.2018

Помјерање сатнице испита

Испитни рокови - 05.02.2020

Одложен испит: Финансијска тржишта

Испитни рокови - 24.01.2020

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 57  > >>

Све новости