Наставни кадар

Проф. др Александар Ђурић

Ванредни професор
Ужа научна област: Географија, Друштвена географија

aleksandar.djuric@pfb.ues.rs.ba
055 415 400
Понедељком од 13 до 15


Предмети

Биографија

Образовање:

• 2004. године, Доктор географских наука, Туристичка валоризација православних манастира у Босни и Херцеговини. Докторска дисертација, Департман за географију туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 

• 2001. године, Магистар географских наука, Могућности развоја ловног туризма у Републици Српској. Магистарски рад, Департман за географију туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.

• 1997. године, Дипломирани географ-туризмолог, Туристички потенцијали Јахорине. Дипломски рад, Департман за географију туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.

Звања:

1. Стручни научни сарадник Одсјека за географију, Природно-математичког факултета Универзитета у Бања Луци 1998 - 2001. године на извођењу наставе, испита и вјежби 

2. Избор у звање доцента /Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале 2008-2013.

3. Избор у звање доцента /Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет Бијељина 2018-2023.

4. Избор у звање ванредног професора /Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет Бијељина 2023.

Област научног истраживања: Географија, Друштвена географија

На Економском факултету у Брчком одговорни наставник је на предмету Менаџмент у туризму а на Факултету пословне економије у Бијељини на предмету Економска географија.

Страни језици: енглески 

Одабране референце:

MОНОГРАФИЈЕ, МОНОГРАФСКЕ СТУДИЈЕ, КЊИГЕ, ПРИРУЧНИЦИ, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ:

• 1.Брчко дистрикт БиХ, монографија објављена у три измијењена и допуњена издања; 2.Ловни туризам у Републици Српској, 3.Православни манастири у Босни и Херцеговини, 4.Приручник за развој сеоског туризма општине Теслић у коауторству са мр Дарком Ђуровићем, 5.Приручник за вјерски туризам у коауторству са мр Дарком Ђуровићем, 6.Приручник за полагање стручног испита за туристичке водиче у Републици Српској у коауторству са др Прерадовићем, др Шево, проф. Пејашиновићем и Вукићем, 7.Туристички водичи Републике Српске у коауторству са проф. др Љиљом Шево, 8.Република Српска пут до демографског успона, коауторство са проф. др Стевом и Дарком Пашалићем.

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА 

1. „Потенцијали развоја еко туризма у Републици Српској“; Међународна конференција „Јахорински пословни форум 2016“, Јахорина 2016

2. „Потенцијали развоја туризма у руралном подручју Републике Српске“, Међународна конференција „Јахорински пословни форум 2016“, Јахорина 2016

3. „Service Economy and Tourism with Special View on Rural Tourism in Bosnia and Herzegovina“-Chalenges of Economic Sciences in the 21. Century, Belgrade 2008.

4. ”Могућности развоја агротуризма у регији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“-(Међународни научни скуп-Развој пољопривреде и туризма-Опатија)

5. „Application of the Globalgap standard the Brcko district of the Bosnia and Herzegovina“, III Inter Departmental Meeting of Agricultural Economists, Monography, Publisher, University „St. Kiril and Methodius“ in Scopje-Faculty of Agricultural Sciences and Food, Ohrid“ 

6. ”Манастир Озрен”-(манастир посвећен Светом оцу Николају); Религија - научни часопис за интердисциплинарно проучавање религије;

7. ”Манастир Светог архангела Михаила у Драгаљевцу”- Религија - научни часопис за интердисциплинарно проучавање религије;

8. The competitiveness of tourism and rural tourism offer in Bosnia and Herzegovina through application of the marketing approach“ 113 th Seminar of the EAAE 9th-11th December 2009, Belgrade, Serbia;

9. ”Манастири и цркве као непроцјењиве вриједности и снажан мотив туристичких кретања” - Религија - научни часопис за интердисциплинарно проучавање религије;

10. Могућност за развој туризма у Брчко дистрикту кроз пројекте прекограничне сарадње“- Прва научно-стручна конференција-Развој људских ресурса у туризму, Јахорина 2012.

11. „Анализа постојећих туристичких ресурса и услуга у Босни и Херцеговини“, Прва научно-стручна конференција-Развој људских ресурса у туризму, Јахорина 2012.

12. „Туристичко-ловни потенцијали општине Пелагићево“-Мређународна конференција:“Валоризација и очување потенцијала Подунавља“-Бања Лука 2009. 

13. „Вјерски објекти националних мањина у функцији у функцији промоције у туризму“-Зборник радова „Националне мањине у Републици Српској“-Бања Лука 2011.

14. ”Организационо посредовање туристичких агенција у реализацији туристичких аранжмана према вјерским објектима” – Баштинар (часопис за његовање српског културно-историјског насљеђа; 

15. ”Манастир Тавна” – Баштинар; (часопис за његовање српског културно-историјског насљеђа);

16. ”Понашање у храмовима приликом туристичке посјете”- Зборник радова ПМФ-а у Новом Саду;

17. ”Рурална подручја као еко-туристички потенцијал Републике Српске“-(Међународни научни скуп -”Ресурси Републике Српске“ - Академија наука и умјетности Републике Српске);

18. „Могућност развоја туризма у Брчко дистрикту БиХ преко ИПА- а програма помоћи“- Међународна конференција о туризму и околишу; Сарајево 2010.

19. ”Рурални туризам и пољопривреда у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине“ – (Међународни научни скуп - Мултифункционална пољопривреда и рурални развој Нови Сад-Београд)

20. „Culture and event tourism in Bosnia and Herzegovina“-International Symposium- Brčko, Decembar 06-09. 2007. 

21. ”Културно-манифестациони туризам у Брчко дистрикту БиХ“ – (Mеђународни етно-музиколошки научни скуп Брчко-Бања Лука)

22. „Развијање агротуризма у Брчко дистрикту БиХ- шанса за нова радна мјеста“ – Научни скуп “Инвестирањем до нових радних мјеста у Босни и Херцеговини“-Економски факултет у Тузли; Тузла 2010.

23. „Структурно-развојна питања туризма Републике Српске у односу на међународне токове“- Међународна конференција о туризму и околишу; Сарајево 2010. 

24. ”Туристички производ Јахорине намијењен југословенском тржишту”; (Међународни симпозијум Бања Лука-Лакташи у коауторству са др Јованом Ромелићем и др Павлом Томићем);

25. ”Улога географских научних дисциплина у представљању здравственог стања становништва“ (Међународни научни скуп - Значај и улога науке у савременом друштву- Бања Лука);

26. „Развој компетентних људских ресурса за потребе туризма у земљама региона Југоисточне европе, Зборник радова научне конференције о туризму , Јахорина 2012

27. „Могућност развоја туризма кроз пројекте прекограничне сарадње“ ; Зборник радова научне конференције о туризму , Јахорина 2012.

28. „Потенцијали развоја туризма у руралном подручју Републике Српске“ Зборник радова – Јахорински пословни форум 2016. коауторство са др Предрагом Глухаковићем

29. „Потенцијали развоја еко туризма у Републици Српској“ Зборник радова – Јахорински пословни форум 2016. коауторство са др Предрагом Глухаковићем

30. „Перспективе развоја туризма у Брчко дистрикту БиХ“  Зборник радова – Научни скуп Економског факултета у Брчком 2016. коауторство са др Предрагом Глухаковићем

31. „Примјери етно и еко туризма у Републици Српској“, Научна конференција Факултета за туризам и хотелијерство у Врњачкој бањи 2017. коауторство са др Предрагом Глухаковићем

32. „Еconomic and demographic consequences of depopulation processes in Bosnia and Herzegovina“-International Journal of Current Research (Vol.9,Issue.10.pp58903-58910, Oktobar 2017.), коауторство са проф.др Стевом Пашалићем, проф.др Бранком Крсмановићем и проф. др Ненадом Лалићем

33. „A multi-criteria decision analysis with special reference to loess and archaeolocigal sities in Serbia (Could geosciencses and archaeology cohabitate);(research Article; De Gruyter; Open Geosci. 2018. 10:333-343); коауторство са М.Вујичићем, Ђ.Васиљевићем, Т.Хосе, Н.Тасићем, С.Морар и С. Марковићем

34. DEMOGRAPHIC TRENDS AND THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SRPSKA ( Original Article : ECONOMICS Volume 8, No.1 2020. ISSN: 2303-5005; UDK: 314.83:314.18:371.39) коауторство са Стевом Пашалићем, Зораном Мастилом и Душком Марковићем)

35. EVALUATION OF RURAL TOURISM IN THE AREA OF BRCKO DISTRICT USING MULTI-CRITERIAL      DECISION-MAKING METHODS (International Review, 11(3-4), 136-144. https://doi.org/10.5937/intrev2204143N, Baze: ESCI (WoS), DOAJ, Erihplus, ISSN: 2560-3353)

35. ELECTRIC VEHICLES SELECTION BASED ON BRCKO DISTRICT TAXI SERVICE DEMANDS, A MULTI-CRITERIA APPROACH  (Urban Science, 6(4), 73. https://doi.org/10.3390/urbansci6040073 Baze: ESCI (WoS), DOAJ, Environment Index, ISSN: 2413-8851

36. ТУРИЗАМ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ У ВРИЈЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19(Академски преглед, 5(1),             22-31. https://doi.org/10.7251/AP2201022D Baze: Erihplus ISSN: 2637-2525);

37.  ARCHEOLOGICAL SITES IN SKELANI, GENESIS OF CREATION AND POSSIBILITIES OF TOURIST VALORIZATION (KNOWLEDGE-International Journal, 2021, 45/5, 1049-1054)

38.   CHALLENGES OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE BRČKO DISTRICT OF BIH DURING THE COVID PANDEMIC 19  (Зборник радова међународне научне конференције:„ТУРИЗАМ У САВРЕМЕНОМ ЕВРОПСКОМ И ЕВРОАЗИЈСКОМ ПРОСТОРУ - стање, проблеми, изазови, перспективе“)

39.  THE CONCEPT OF THE THEMATIC ROUTE THE RAKIJA ROUTES OF SERBIA

 (Зборник радова међународне научне конференције:„ТУРИЗАМ У САВРЕМЕНОМ ЕВРОПСКОМ И ЕВРОАЗИЈСКОМ ПРОСТОРУ - стање, проблеми, изазови, перспективе“)

Стручна дјелатност:

• Члан Комисије за израду приједлога наставног плана и Елабората за допуну студијских програма уже научне области,

• Александар Ђурић и група аутора; Програм за полагање стручних испита за туристичке водиче у Републици Српској, координатор пројекта у изради наставног плана и програма за полагање стручних испита за туристичке водиче у Републици Српској   

• Предсједник је Комисије за полагање Стручног испита за туристичког водича у Републици Српској

• Члан стручног тима у изради развојних стартегија локалних заједница, општина Плужине (Црна Гора) 2015.-2020.;Стратегија развоја туризма општине Пелагићево

• Александар Ђурић и група аутора: Студија изводљивости туристичке сигнализације Брчко дистрикта БиХ

• Елаборат о друштвено-економској оправданости оснивања Туристичке организације Брчко дистрикта БиХ

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Обавјештење: Овјера семестра

Опште - 11.06.2024

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.04.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 18.10.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 115  > >>

Све новости