Наставни кадар

Проф. др Ненад Лалић

Ванредни професор
Ужа научна област:

nenad.lalic@yahoo.com
055/415-400 локал 2936
Консултације: Послије предавања


Предмети

Биографија

Доктор наука: “Развој методологије подршке пословном преговарању и групном одлучивању“, Факултет организационих наука Универзитета у Београду (2007); Магистар: “Организовање пословања предузећа применом метода и модела групног одлучивања” Факултет организационих наука Универзитета у Београду (2003); Дипломирани инжињер организационих наука – одсјек менаџмент: Факултет организационих наука Универзитета у Београду (2001);
Звања: 2008 - доцент за ужу област Менаџмент на период од пет година – Универзитет Браћа Карић у Београду
2008 - доцент за ужу област Менаџмент у спорту – Универзитет у Источном Сарајеву

Област научног истраживања

Менаџмент, одлучивање, преговарање, системи за подршку одлучивању и преговарању, оптимизација

Пројекти

«Становништво као основни фактор одрживог економског развоја Републике Српске.» Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2009)- члан пројектног тима;

«Колико дјеце треба Републици Српској? – Активности и мјере за подстицање рађања» Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2011)-члан пројектног тима

«Пројекција развоја младе (школске) популације РС из демографске перспективе» Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2011)-руководилац пројектног тима

«Стратегије регионалног привредног развоја Републике Српске на примјеру Семберије и Доњег Подриња.» Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2009)-члан пројектног тима

Међународни радови са ISI/SCI листе

Мандић Д., Мартиновић Д., Лалић Н., Банђур В.,: Decision Support System in Physical Education, in the book 10th WSEAS Intenational Conference. on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING AND DATA BASES (AIKED ’11) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-273-9, ISSN: 1792-8117, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, 2011, pp.309-313

Мандић Д., Лалић Н., Лалић С.,: Decision Support System in Educational Technology, in the book 7th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTING (ACC '10) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-236-3, ISSN: 1792-5908, Timisoara, Romania, 2010, pp.102-107
Мандић Д., Банђур В., Лалић Н.,: Computer Aided Research in Managing Educational Process, in the book 7th WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION (EDUCATION '10) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-202-8, ISSN: 1792-426X, Corfu, Greece, 2010, pp.373-378
Мандић Д., Лалић Н., Банђур В.,: Managing Innovations in Education, in the book 9th WSEAS Intenational Conference. on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING AND DATA BASES (AIKED ’10) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-154-0, ISSN: 1790-5109, University of Kmbridge, Cambridge, United Kingdom, 2010, pp.231-237


Одабране референце

Лалић Н., Сукновић М., Кецман Т., “Одређивање тежина корисничких критеријума и избор добављача процесомгрупног одлучивања“, Зборник радова SYM-OP-IS 2001;
Лалић Н., Дулановић Ж., Сукновић М., “Унапређење пословања предузећа применом модела групног одлучивања“, Зборник радова SimOrg 2004;
Лалић Н., Чупић М., “Пословно преговарање као форма одлучивања“, Зборник радова SYM-OP-IS 2005;
Лалић Н., Сукновић М., Делибашић Б., “Пројектовање и избор најприхватљивије алтернативе моделима групног одлучивања“, Зборник радова YUPMA 2006;
Сукновић М., Делибашић Б., Лалић Н., “Пројектовање система за подршку пословном преговарању“, Зборник радова YU-INFO 2006;
Лалић Н., Сукновић М., Делибашић Б., “Формализација процеса пословног преговарања“, Зборник радова SYM-OP-IS 2006;
Сукновић М., Делибашич В., Лалић Н., “Business Negotiations Support System Design“ , Зборник радова SYM-OP-IS 2006;
Лалић Н., Сукновић М., Делибашић Б., “Примена модела групног одлучивања са интервалним вредносtима атрибута”, Зборник радова SimOrg 2006;
Катанић П, Лалић Н., “ИТ технологије Подршка у организовању и вођењуcаcтанка”, Зборник радова SYM-OP-IS 2007;
Лалић Н., “Преговарање и одлучиванје“, Зборник радова – Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају НИШ,2008;
Лалић Н., “Преговарање као предпроцес одлучивању“, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе 2009 – Факултет физичког васпитанје и спорта Пале;
Милић М., Лалић Н., “Улога и значај система пословне интелигенције у савременом менаџменту“, Зборник радова СимОрг 2008;
Милић М., Лалић Н., “Значај система пословне интелигенције за процес пословног одлучиванја“ SYM-OP-IS 2008;
Лалић Н., „Значај пословне интелигенције за процес одлучивања“, SYM-OP-IS 2009; Лалић Н, Лалић С, Стевић Б, ,,Значај система менаџмента знања за компанију“Научно-стручни часопис СПОРТ И ЗДРАВЉЕ,-Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево,2010;
Лалић Н., Лалић С., „Знање ка интелектуални капитал организације“, SimOrg 2010, Златибор;
Гајевић А., Лалић Н., Бићанин П., Атанасов Д., „Динамика морфолошког и моторичког развоја ученика основношколског узраста у Републици Србији“, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе 2010– Факултет физичког васпитанје и спорта Пале;
Бићанин П., Лалић Н., Гајевић А., Атанасов Д., Ивановић Ј., „Унапређенје система за праћење спортских резултата у Републици Србији“, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе 2010– Факултет физичког васпитанје и спорта Пале;
Лалић Н., Палибрк М. “Важност менаџмента знања у пословном одлучивању“ SYM – OP – IS – 2010, Тара;
Мандић Д., , Лалић Н., Банђур Б. “Управљање иновацијама у образовању“ Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању, Педагошки факултет Бијељина 2010;
Лалић Н., “Теоријске основе одлучивања“ Директор школе бр.1/2011, Београд 2011; Лалић Н., Вилотијевић Г. “Делотворно руковођење путем похвала и јасних циљева“ Директор школе бр.1/2011, Београд 2011;
Гајевић А., Лалић Н., Пелемиш В., Бошковић Л., “Адаптивно скијање-историјат, категорије опрема“, Научно –стручни часопис из области спорта и физичке културе 2011- Факултет физичког васпитања и спорта Пале;
Павловић Р., Стевић Д., Лалић Н., “Анализа морфолошког статуса студента категоризацијом према БМИ-у“, Конгрес антрополошког друштва Србије, Јагодина, 2011.

Дулановић Ж., Круљ Д, Лалић Н.,“Нови правци у менаџменту-виртуелне органиѕације” Зборник радова SimOrg 2002;


Објављени уџбеници

Лалић Н., «Менаџерско одлучивање», Педагошки факултет Бијељина, (2010);

Лалић Н., «Школски менаџмент-практикум», Школска књига, Београд, (2010);

Вилотијевић М., Лалић Н., Мандић Д., «Школски менаџмент», Школска књига, Београд, (2011);

Лалић Н., Вилотијевић М., Мандић Д.,«Менаџмент у образовању» Педагошки факултет Бијељина,(2011);

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 14.10.2020

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 14.10.2020

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 14.10.2020

Обавјештење: Пословне финансије

Друга година - 29.09.2020

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 24.09.2020

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 24.09.2020

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ (Распоред предавања)

Распореди предавања - 21.02.2020

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 11.02.2019

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19

Распореди предавања - 29.09.2018

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 59  > >>

Све новости