Наставни кадар

Милијана Миловановић, мастер

Виши асистент
Ужа научна област: Математичка анализа и примјене

milijana.milovanovic@fpe.ues.rs.ba
055/415-200 локал 3626
Консултације: уторком од 12 до 14


Предмети

Биографија

Мастер математичар: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2015). Дипломирани математичар: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2006)

Звања

2015 - виши асистент, Педагошки факултет, Бијељина 2011 -асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

Математичка анализа Методика математике Истраживање математичког образовања

 

Пројекти:

Диспаритети просторног развоја РС на основу вриједности индекса. Носилац пројекта: Педагошки факултет Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву, 2015.

Одабране референце:

М. Миловановић, Д. А. Романо, В. Тодић:Различити теоријски аспекти у истраживању наставе математике; Нова школа, ISSN 1840 - 0922, Број 9/10 (2012), 89 - 109

М. Миловановић, А. Петојевић, Д. А. Романо:Једно истраживање о концептима рјешавања линеарних једначина и неједначина студената учитељског програма, ИМО, ISSN 1986 - 518X, Vol. IV (2012), Број 6, 15 - 24

М. Миловановић, Д. А. Романо:Један интересантан аналог фактор-скупа; МАТ-КОЛ (Бања Лука), ISSN 0345 - 6969 (p), ISSN 1986 - 5228 (o), XVIII (2) (2012), 5 - 9

М. Миловановић, Д. А. Романо:Неке нове релације на скуповима; МАТ-КОЛ (Бања Лука), ISSN 0345 - 6969 (p), ISSN 1986 - 5228 (o), XVIII (2) (2012), 19 - 23

М. Мilovanovic, D. А. Romanо:A construction of quasi-antiorders on semigroups generated by coradicals of principal consistent subsets; International Journal of Algebra, ISSN 1312 - 8868, Vol. 6 (2012), no. 9 - 12, 517 - 529

С. Црвенковић,М. Миловановић, Д. А. Романо:Неке дилема и питања које се природно појављују при увођењу појма 'угао' у нижим разредима основне школе; ИМO, ISSN 1986 - 518X, Vol. IV (2012), Број 7, 17 - 30

С. Црвенковић,М. Миловановић, Д. А. Романо:Упоредна анализа природе математичких знања која се користе у учионици; Норма, ISSN 0353 - 7129, Број 2 (2012), 133 - 154

М. Миловановић, Д. А. Романо:Дескриптивна анализа Истражинања математичког образовања у Републици Српској (БиХ) у периоду 2011-2015; ИМО, ISSN (p) 2303-4890, ISSN (o) 1986-518X, Vol. VII (2015), Број 12, 25 - 36

Odložena predavanja: Monetarna ekonomija

Друга година - 29.03.2023

Promjena satnice: Pravo spoljne trgovine

Трећа година - 28.03.2023

Odložena predavanja: Monetarna ekonomija

Друга година - 29.03.2023

Одгођена предавања: Маркетинг

Друга година - 28.02.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.02.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 03.02.2023

Збирни резултати: Менаџмент

Друга година - 24.01.2023

Други колоквијум: Менаџмент

Друга година - 26.12.2022

Promjena satnice: Pravo spoljne trgovine

Трећа година - 28.03.2023

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 20.02.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Усмени дио испита: Енглески језик

Испитни рокови - 19.10.2022

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 93  > >>

Све новости