Наставни кадар

Мр Биљана Станивук

Виши асистент
Ужа научна област: Фискална економија

biljana.stanivuk@fpe.ues.rs.ba
055/415-200 локал 3627
Консултације: четвртак од 12 до 14


Предмети

Биографија

Магистар економских наука, Универзитет у Источном Сарајеву, Бијељина (2013)
Дипломирани економиста, Универзитет у Источном Сарајеву, Бијељина (2007)
Економиста, Виша школа за спољну трговину, Универзитет у Источном Сарајеву, Бијељина (2005)

Претходна запослења

2007-2008 Институт за друштвене и економске студије, Бијељина, сарадник истраживач

Звања

Виши асистент за ужу научну област Фискална економија - Факултет пословне економије, Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву

Одабране референце

1. Управљање и оцјена изградње хидроелектране, Нови економист - часопис за економску теорију и праксу, двоброј 5-6, Факултет спољне трговине, Бијељина 2009.

2. „Agriculture in the VAT system“, Research Jurnal of Agriculturar Science, Vol.44, No 3, 2012, Banat´s University of Agricultural Science and Veterinary Medicine from Timisoara, Romania (dostupno na http://www.rjas.ro/index.php/rjas/issue/view/27)

3. „Reforma fiskalnog sistema Bosne i Hercegovine“, Novi ekonomist – časopis za ekonomsku teoriju i praksu, broj 15, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, 2013. godine

4. „Uticaj fiskalne politike na ekonomske tokove u Bosni i Hercegovini“, Economics – časopis za ekonomsku teoriju i analizu, broj 1, Oikos institut, Bijeljina, 2013. godine

5. „Scenario razvoja poreza na dodatu vrijednost u Bosni i Hercegovini“, XX Internacionalni naučni skup SM2015, Ekonomski fakultet Subotica, Palić, maj 2015. godine

6. „Efekti uvođenja diferencijalnih stopa PDV-a na krajnju potrošnju i ukupne javne prihode“, III Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2015, 18-19. jun 2015. godine, Novi ekonomist – časopis za ekonomsku teoriju i praksu broj 19, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, januar-jun 2016. godine

7. „Strategija upravljanja akcizama kao specifičnim oblikom poreske politike“, XXI Internacionalni naučni skup SM2016, Ekonomski fakultet Subotica, Palić, maj 2016. godine

8. „Fiskalni i nefiskalni efekti izmjene Zakona o akcizama u BiH“, IV Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2016, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, jun 2016. godine

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Обавјештење: Овјера семестра

Опште - 11.06.2024

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.04.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 18.10.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 115  > >>

Све новости