Наставни кадар

Проф. др Весна Петровић

Ванредни професор, Декан
Ужа научна област: међународна економија

vesna.petrovic@fpe.ues.rs.ba
055/415-200 локал 3640
Консултације: понедељком од 10 до 12


Предмети

Биографија

Доктор економских наука:"Спољна трговина и инострана средства у функцији економског развоја БиХ", Економски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву

Магистар економских наука: ‘Улога међународних организација у економском опоравку постконфликтне Републике Српске, БиХ', University of Sussex, Institute of Development Studies, Brighton, United Kingdom (2003) Дипломирани економиста, Спољна трговина и финансије, Економски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву (2000)

Претходна запослења

2000-2007 Британска Амбасада у БиХ, Координатор за развојне пројекте

Звања

Доцент за ужу научну област Међународна економија - Факултет пословне економије, Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву

Област научног истраживања

Међународна економија

Међународна трговина

Међународне финансије

Институционализам и економска дипломатија

 

Студијски боравци у иностранству

- Стипендиста ‘British Council - Chevening Scholarship' у току израде магистарске тезе, University of Sussex, Brighton, UK, 2002-03. године
- Стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске за студијски боравак у библиотеци London School of Economics and Political Science, University of London август 2009
- Посјета Senate House Library, University of London, август 2009. године
- Посјета London School of Economics and Political Science, University of London LSE бибилиотеци у току израде докторске тезе, децембар 2009 и август 2010. године

Одабране референце

1. Панић, П. и В. Петровић (2012), Царински систем и царински поступак, Факултет пословне економије, Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву (књига).
2. Петровић, В. (2008), Економске карактеристике изградње мира и улога међународних финансијских институција, Нови економист - часопис за економску теорију и праксу, бр. 4, Факултет спољне трговине, Бијељина
3. Петровић, В. (2009), Радничке дознаке - демографске, економске и институционалне детерминанте прилива страних средстава - Зборник радова, Економски факултет у Источном Сарајеву.
4. Панић, П. и В. Петровић (2009), Спољна трговина Европске Уније и односи са Триaдом - Панићем, Нови економист - часопис за економску теорију и праксу, двоброј 5 и 6, Факултет спољне трговине, Бијељина.
5. Петровић, В. (2009), Либерализација спољне трговине у транзиционим економијама и искуства БиХ - Нови економист - часопис за економску теорију и праксу, двоброј 5 и 6, Факултет спољне трговине, Бијељина.
6. Маловић, М. и В. Петровић (2009), Foreign direct investment in Bosnia and Herzegovina - Lingua Franca or Perplexity of original sin? (Страна директна улагања у Босну и Херцеговину – лингуа франца или последица првобитног греха) - Међународна конференција, Београд, EC Tempus, Business University of the New Age in Serbia: the BBA, Business opportunities in Serbia, Belgrade Banking Academy, Belgrade and Institute of Economic Science, Belgrade.
7. Петровић, В. (2010), Нобелова награда - престиж у свијету науке - изазови савремене економије, Нови економист - часопис за економску теорију и праксу, бр. 8, Факултет пословне економије, Бијељина
8. Петровић, В. (2010), Страна директна улагања у БиХ/РС, Нови економист - часопис за економску теорију и праксу, бр. 9, Факултет пословне економије, Бијељина
9. Петровић, В. (2011), Foreign aid and economic development in transition economies: Vicious circle vs. better targeting, International Conference Researching Development and entrepreneurship in transitional economies - REDETE, Banja Luka October
10. Панић, П. и В. Петровић (2013), Економска и нормативна рјешења за сузбијање сиве економије, XVIII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Економски факулет, Суботица
11. Петровић, В. (2013), Европске интеграције: ЕУ фондови, економске импликације и изазови, I Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2013, Нови економист, бр. 13., Факултет пословне економије, Бијељина
12. Петровић, В. (2014), Утицај глобалних промјена на међународну трговину, II Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2014, Нови економист, бр. 16., Факултет пословне економије, Бијељина
13. Петровић, В. (2015), Нови концепт – европско економско управљање, III Интернационални научни скуп ЕКОНБИЗ 2015, Нови економисt бр. 18., Факултет пословне економије, Бијељина
14. Петровић, В. (2016), Повезаност туризма и трговине – теоријска и емпиријска разматрања, Зборник радова, Економски факултет, Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, V Научна конференција са међународним учешћем
15. Петровић, В. и И. Мировић, Dynamic interaction of international trade and capital flows – theoretic and empirical analysis, The priority directions of national economy development, Proceedings of the International Scientific Conference, University of Niš, Faculty of economics, October,13, 2016.

Download секција:

Материјал који овдје можете да преузмете је бесплатан и намјењен је само студентима ФПЕ.

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Обавјештење: Овјера семестра

Опште - 11.06.2024

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.04.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 18.10.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 115  > >>

Све новости