Наставни кадар

Проф. др Зоран Мастило

Редовни професор
Ужа научна област: Теоријска економија

zoran.mastilo@fpe.ues.rs.ba
055/415-200 локал 3643
Консултације: понедељком од 11 до 12


Предмети

Биографија

Рођен је 07.01.1964.године у Фочи гдје је завршио основну школу. Средњу економску школу завршио је у Сарајеву. Економски факултет завршио је у Сарајеву 23.12.1987.године. На Економском факултету у Источном Сарајеву – Пале одбранио је магистарски рад на тему „Правци реформе здравственог осигурања у Републици Српској“. Докторску дисертацију под називом „Правци реформе пензијског и здравственог осигурања у функцији економско социјалног развојa Републике Српске и БиХ одбранио је 29.12.2006. године на Економском факултету у Бањој Луци.

На Економском факултету Пале наставу је изводио на предметима:

Основни студиј: Макроекономија
Други циклус студија: Макроекономија и развој југоисточне Европе, Макроекономија и развој БиХ, Пензијско и здравствено осигурање

Звања:

2005 – виши асистент: Факултет спољне трговине, Бијељина, на предметима: Принципи економије; Фискална економија
2007 – доцент: Факултет спољне трговине, Бијељина, научна област: Теоријска економија
2015 – ванредни професор: Факултет пословне економије, Бијељина, ужа научна и ужа образовна област: Теоријска економија
• 2021 – редовни професор: Факултет пословне економије, Бијељина, ужа научна и ужа образовна област: Теоријска економија

Био је запослен:

од 1989- 1992- године у Средњошколском центру у Кисељаку;
од 1993. до 1995. У Министарству трговине и туризма РС у Сектору тржишне инспекције;
од 1995- 1996. године у осигурању „Јахорина" Бијељина као директор филијале у Бијељини,
• од 1996. до 2005. године у Пореској управи РС;
од 2006- 2007. године виши асистентна ФСТ Бијељина на предметима Принципи економије, Фискална економија;
oд 01.02. 2007. Влада РС именовала га је за генералног директора Фонда ПИО РС на мандат од 4 године;
од 03.08. 2011. – 08.02.2012 савјетник директора Фонда ПИО РС;
• Био је ангажован као предметни наставника на предмету Принципи економије и економска политика
на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2009. године


До сада је објавио:

КЊИГЕ

Мастило З.; ПЕНЗИЈСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ – ФакултетспољнетрговинеБијељина, 2007. година.
Мастило З.; ПЕНЗИЈСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ – друго измијењено и допуњено издање, Факултет спољне трговине Бијељина, 2013. година.
Мастило З.; ПЕНЗИЈСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ – треће измијењено и допуњено издање, Факултет спољне трговине Бијељина, 2020. година.
Мастило З. и Милојевић А. заједно су објавили књигу „ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ“ – друго измијењено и допуњено издање, Факултет пословне економије Бијељина, новембар, 2014. године.
• Мастило З. и Милојевић А. заједно су објавили књигу „ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ“ – треће измијењено и допуњено издање, Факултет пословне економије Бијељина, новембар, 2019. године.

ПРОФИЛИ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209498836

Orcid: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6693-2201

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Zoran-Mastilo

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=0riqMMsAAAAJ&hl=en

Publons: https://publons.com/researcher/1652108/zoran-mastilo/

 

РАДОВИ

Prof. dr Zoran Mastilo, prof. dr Snežana Radukić, prof. dr Ljubiša Vladušić i dr. Zorana Kostić, objavili su rad na temu:
“Measuring of The Goods and Labor Markets Efficiency: Comparative Study of Western Balkan Countries” Časopis Montenegrin Journal of Economics, http://mnje.com/ Vol. 15, No. 2 (2019), pages 99-112. DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-2.8 Rad je od strane časopisa kategorisan kao originalni naučni rad. Rad je objavljen u naučnom časopisu od međunarodnog značaja i indeksiran je u okviru ESCI – Web of Science – (Emerging Sources Citation Index), kao i na ELSEVIER'S SCOPUS, Q1, nalazi se na 56 mjestu od 228 najboljih časopisa, svrstanih u Q1. Rad je dostupan i u svim najznačajnijim citatnim bazama poput Cabell's, ECONIS Datenbank, OAJ - Directory of Open Access Journals, Genamics Journal Seek (2012), NewJour, ProQuest - ABI/Inform, Research Library, Social Sciences, RePEc, Scirus, Ulrich's Periodicals Directory, World-Wide Web Virtual Library, EBSCO Publishing, Inc., Index Copernicus International S.A. database, Journal of Economics Literature. http://mnje.com/sites/mnje.com/files/095_-109-_radukic_et_al..pdf


Prof. dr Zoran Mastilo objavio je rad na temu: Analiza strukture nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova u Republici Srpskoj i mjere za njezino smanjenje, Rad je objavljen u ECONOMICS časopis za inovacijska i ekonomska istraživanja, Volume 3 (2015): Issue 1 (jun 2015).
DOI:10.1515/eoik-2015-0001;
UDK331.548-057.191(497.6RS), str.21–35.
Link časopisa:
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml
Link rada: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eoik.2015.3.issue-1/eoik-2015-0001/eoik-2015-0001.pdf
Radove objavljene u časopisu referišu baze: Baidu Scholar, Cabell's Directory, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, EconBiz, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MIAR, MyScienceWork, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Research Papers in Economics (RePEc), Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC)

Prof. dr Zoran Mastilo, objavio je rad na temu: Economic Policy as a Determinant of Development and More Efficient Business Operation in the Republic of Srpska, RedFame, Business and Management Study, http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam
Online Published: November 29, 2016
Vol.2, No.4; December 2016, ISSN 2374-5916, E-ISSN 2374-5924,
URL: http://dx.doi.org/10.11114/bms.v2i4.2027,
DOI: 10.11114/bms.v2i4.2027, pages 70-77.
http://www.redfame.com/journal/index.php/bms/article/viewFile/2027/2146

Prof. dr Zoran Mastilo, prof. dr Goran Popović, prof. dr Vladimir Zakić, objavili su rad na temu: „Value Creation Concept In Stakeholder And Shareholder Economies”, RedFame, Applied Economics and Finance, http://redfame.com/journal/index.php/aef
Available online: February 6, 2017.
Vol. 4, No. 2; March 2017 ISSN 2332-7294 E-ISSN 2332-7308
URL: http://dx.doi.org/10.11114/aef.v4i2.2200
DOI:10.11114/aef.v4i2.2200,pages 155-162,
http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2200
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr

Prof. dr Zoran Mastilo, prof. dr Radmila Čičković objavili su rad: „Structural Weaknesses in the Economy of Bosnia and Herzegovina – A Brake on Growth and Development“, RedFame, Applied Economics and Finance,
http://redfame.com/journal/index.php/aef
Available online: avgust 24, 2017.
Vol. 4, No. 5; September 2017 pages 54-64
ISSN 2332-7294 E-ISSN 2332-7308
DOI: 10.11114/aef.v4i5.2620 URL: https://doi.org/10.11114/a ef.v4i5.2620
http://redfame.com/journal/index.php/aef/article/view/2620

Prof. dr Zoran Mastilo objavio je rad: Impact of Digital Growth in Modern Business, RedFame, Business and Management Studies,
http://redfame.com/journal/index.php/bms/about/editorialTeam
Online Published: November 12, 2017.
Vol. 3, No. 4; December 2017 pages 59-63, ISSN: 2374-5916 E-ISSN: 2374-5924
DOI: https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650
URL: https://doi.org/10.11114/bms.v3i4.2650
http://redfame.com/journal/index.php/bms/article/view/2650
https://scholar.google.com/citations?user=f17sOIsAAAAJ&hl=sr

Prof. dr Zoran Mastilo objavio je rad: „Pension System as a Limitation Factor on the Development of the Economy of the Republic of Srpska”
Časopis: SciPress https://www.scipress.com/ILSHS
International Letters of Social and Humanistic Sciences Submitted: 2019-01-29
ISSN: 2300-2697, Vol. 87, pages 41-55 Revised: 2019-04-02
DOI:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.87.41 2019 SciPress Ltd, Switzerland
https://www.scipress.com/ILSHS.87.41.pdf

Prof. dr Snežana Radukić, prof. dr Zoran Mastilo i dr. Zorana Kositić objavili su rad na temu: Effects of digital transformation and network externalities in the telecommunications
Rad je objavljen: ECONOMICS, časopis za inovacijska i ekonomska istraživanja
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoikoverview.xml?tab_body=overview
Volume 7 (2019): Issue 2 (Dec 2019) pages 31-42.
https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/7/2/article-p31.xml
http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/187/142
DOI: 10.2478/eoik-2019-0019
UDK: 621.391:004.738.5
Radove objavljene u časopisu referišu baze: Baidu Scholar, Cabell's Directory, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, EconBiz, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MIAR, MyScienceWork, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Research Papers in Economics (RePEc), Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang
Data, WorldCat (OCLC).

Prof. dr Zoran Mastilo, prof.dr Stevo Pašalić, doc. dr Aleksandar Đurić i Duško Marković objavili su rad na temu: Demographic trends and the educational system of the Republic of Srpska.
Rad je objavljen u ECONOMICS, časopisu za inovacijska i ekonomska istraživanja,Vol 8, No 1. 2020. pages 93-113.
http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/13
DOI: 10.2478/eoik-2020-0007 UDK: 314.83:314.18]:371.39
Radove objavljene u časopisu referišu baze: Baidu Scholar, Cabell's Directory, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, EconBiz, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MIAR, MyScienceWork, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Research Papers in Economics (RePEc), Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC).

Prof. dr Zoran Mastilo, Nenad Božović i Dejan Mastilo objavili su rad: „Central bank in the Function of Development of National Economy of Bosnia and Herzegovina“
Časopis: SciPress https://www.scipress.com/ILSHS
International Letters of Social and Humanistic Sciences Submitted: 2019-10-04
ISSN: 2300 – 2697, Vol. 90, pages 26-36
Revised: 2021-02-22 https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.90.26
SciPress, Ltd, Switzerland https://www.scipress.com/ILSHS.90.26.pdf

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 25.06.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 03.07.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 117  > >>

Све новости