Наставни кадар

Проф. др Витомир Старчевић

Ванредни професор
Ужа научна област:

vitormir.starcevic@fpe.ues.rs.ba
055/415-200 локал 3644
Консултације: Послије предавања


Предмети

Биографија

Основну школу похађао је у Матијевићима и Ступарима, општина Кладањ, а гимназију у Живиницама. Економски факултет завршио је 1984. године у Суботици, Универзитет у Новом Саду.

По завршетку студија, 1984. године, запослио се у РМУ „Тито“ Бановићи ООУР „Сепарација“ као приправник на радном мјесту Самостални референт за економско-финансијске послове.

Послије одслужења војног рока, 1986. године из ООУР-а „Сепарација“ прешао је у „РЗЗП“ РМУ „Тито“ Бановићи на радно мјесто Самостални референт за трошкове и капацитете.

На овом радном мјесту остао је до избијања рата у Републици БиХ. Бановиће је напустио 1992. године и од тада живи у Бијељини. Три године касније на Вишој школи за спољну трговину у Бијељини изабран је за предавача на предметима: Берзанско пословање и Банкарско пословање. По завршетку постдипломских студија, на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду, 1998. године одбранио је магистарски рад „Рачуноводство у функцији процене вредности предузећа“ пред Комисијом у саставу Љиљана Дмитровић – Шапоња, Ђоко Малешевић и Драган Микеревић.

Послије тога 2000. године, изабран је за Вишег асистента на наставним предметима: Пословне финансије и Анализа биланса на Економском факултету у Брчком, а истовремено је радио на Пословној школи Универзитета у Тузли са сједиштем у Брчком.

У периоду од 2001. до 2003. године учествовао је на три програма намијењена за усавршавање универзитетских професора са свих економских факултета у БиХ (Републици Српској и Федерацији) из области: Рачуноводства, Финансијског менаџмента и контроле, Финансијског извјештавања и Ревизије одржани у Сједињеним Америчким Државама и БиХ у Мостару и Неуму.

Програм су организовали УСАИД/ИБТЦИ. Од 2005. до 2009. године запослен је на Факултету за спољну трговину у Бијељини као Виши асистент на наставним предметима: Пословне финансије, Финансијска тржишта, Теорија и анализа биланса и Трговање хартијама од вриједности.

Докторску дисертацију „Кредитни бонитет као услов успостављања финансијске стабилности предузећа у транзицији“ одбранио је 2009. године на Економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду, пред Комисијом у којој су били Ненад Вуњак, Мирко Андрић и Александар Живковић.

Од 2009. године у звању је доцента. У сталном је радном односу на Универзитету у Источном Сарајеву, организациона јединица Факултет пословне економије Бијељина на наставним предметима: Финансијска тржишта и Теорија и анализа биланса, а предаје и на организационој јединици Економски факултет у Брчком истог Универзитета на наставним предметима: Берзанско пословање и Теорија и анализа биланса.

Објавио је, самостално и у коауторству, двије књиге и 14 радова.

Коаутор је двијe књигe Берзанско пословање, Српско удружење менаџера Републике Српске, Бијељина, 1998. Берзанско пословање, Српско удружење менаџера Републике Српске, Бијељина, 2000.

Објављени радови:

Законодавна и професионална регулатива у рачуноводству и ревизији, (коаутор), Зборник радова, Бања Врућица, Теслић, 1997.

Опције као облик терминског берзанског пословања, (коаутор), Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2001.

Специфични термински берзански послови, Часопис ЛИДЕР, Бања Лука, 2006.

Фјучерси као облик терминског берзанског пословања, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ, ФСТ, Бијељина, 2007.

Black-Scholes-ов модел за вредновање опција, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ, ФСТ, Бијељина, 2007.

Финансијско тржиште, финансијске институције и каматна стопа-основни елементи финансијског окружења, Часопис ЛИДЕР, Бања Лука, 2007.

Способност новчаног тока за отплаћивање дуга као релевантна метода у процесу пословног одлучивања о структури капитала, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ, ФСТ, Бијељина, 2008.

Варант као опција куповине обичних акција, Часопис ЛИДЕР, Бања Лука, 2008.

Улога и значај анализе у процесу пословног одлучивања о структури капитала (EBIT-EPS анализа), Часопис ФИНРАР, Бања Лука, 2008.

Фактори утицаја на формирање структуре капитала и финансијску стабилност предузећа, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2008.

Савремени методи пословног упоређивања у аналитичкој спознаји конкурентности компанија, (коаутор), Зборник радова, Бања Врућица, Теслић, 2008.

Политика структуре капитала предузећа, Часопис Нови ЕКОНОМИСТ, ФСТ, Бијељина, 2009.

Инвестиционо одлучивање у условима ризика, (први аутор), Часопис ПОСЛОВНИ КОНСУЛТАНТ, Тузла, 2010.

Кредитно-гарантни фондови као алтернативни извори финансирања малих и средњих предузећа у БиХ у условима свјетске економске кризе, (први аутор), Часопис ПОСЛОВНИ КОНСУЛТАНТ, Тузла, 2010.

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Обавјештење: Овјера семестра

Опште - 11.06.2024

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.04.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 18.10.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 115  > >>

Све новости