Наставни кадар

Проф. др Срђан Дамјановић

Редовни професор
Ужа научна област: Информационе науке и биоинформатика

srdjan.damjanovic@fpe.ues.rs.ba
055/415-200 локал 3647
Консултације: Послије предавања


Предмети

Биографија

Рођен је 29.01.1971. године у Сарајеву где је завршио основну и средњу електротехничку школу. Електротехнички факултет у Београду завршио је 1994. године, а на истом факултету одбранио је и магистарски рад 2004. године под називом "Развој и еталонирање аквизиционог система на станици за испитивање турбо-млазних мотора". Тако је стекао академско звање МАГИСТРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ НАУКА. Докторску дисертацију под називом "Нова рјешења аквизиционог система на станици за испитивање турбо-млазних мотора са смањеном мјерном несигурношћу" одбранио је 2007. године на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву, и тако стекао академско звање ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА. Од 1994. до 2007. године радио је у ВЗ Орао Рајловац који се послије Дејтонског споразума преселио у Бијељину. Радио је на пословима технолога за електрична мерења, термометрију и аутоматизацију мерења у метролошкој лабораторији МЛ-16. Пошто ВЗ Орао ради послове Републичког завода за мјере и драгоцене метале Републике Српске, радиo је и на пословима законске метрологије у Републици Српској из области електричних величина и термометрије. Од 1996. до 1998. радио је као асистен на Електротехничком факултету у Српском Сарајеву на предмету Основи Електроктронике и Мјерења у Електротехници. У школској години 2005/2006. почео је да ради као виши асистен на Факултету спољне трговине у Бијељини на предмету Пословна информатика и Пословни информациони системи. Маја 2007. године изабран је у звање доцента на Факултету пословне економије у Бијељини на предмету Програмски језици и Заштита информационих система. Од октобра 2007. ради као доцент на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву на предмету Електрична мјерења. У звање ванредног професора из уже научне области Информационе науке и биоинформатика изабран је марта 2012. године, a у званје редовног професора марта 2018. године. Предавао је разне предмете на Економском факултету у Брчком, Економском факултету Пале и Пољопривредном факултету Источно Сарајево. Од маја 2008. до маја 2016. године обављао је функцију декана Факултета пословне економије у Бијељини. Ожењен је и има двоје дјеце.

Најзначајнији стручни радови:

1. Srdjan Damjanovic, Biljana Petric, Predrag Katanic, "Program for the Recording Temperature Characteristic in the Furnace," Journal of Electrical Engineering 5 (2017), David Publishing Company, pp. 163-169, ISSN 2328-2223, DOI: 10.17265/2328-2223/2017.03.007..

2. Срђан Дамјановић, Предраг Катанић, Властимир Глуховић, "Програм за снимање динамичких параметара авионског мотора Viper 632," Зборник радова са Симпозијума ИНФОТЕХ 2017, ПРС-2, стр. 436-441, Јахорина 2017, ISBN 978-99976-710-0-4, CIP-007:004(082)(0.034.4), COBISS.RS-ID 6490648.

3. Срђан Дамјановић, Предраг Катанић, Борислав Дракул, "Систем за мјерење и обраду података о квалитету ваздуха," Зборник радова са Конгреса метролога Србије 2015, стр. 001-006, ISBN 978-86-7518-182-8, COBISS.SR-ID 218113548, Златибор 2015.

4. S. Damjanovic, V. Gluhovic, V. Rodic, E. Banjac, "Stationary testing and measurement station for the investigation of turbo-jet engines that are built into the MIG 29 airplane," 4th International scientific conference on difensive technologies OTEH 2011, pp. 203-208, Beograd 2011.

5. Срђан Дамјановић, Предраг Катанић, Божидар Поповић, "Симулација лабораторијских вјежби из предмета електрична мјерења у програмском језику VEE Pro," Зборник радова са Симпозијума ИНФОТЕХ 2011, E-V-10, стр. 793-798, Јахорина 2011, ISBN 978-99938-624-6-8.

Објављене књиге

1. Др Срђан Дамјановић, Мр Предраг Катанић, Борислав Дракул, ЗБИРКА ЗАДАТАТАКА ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ, ISBN: 978-99955-45-01-7, COBISS.BH – ID 839448, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2008.

2. Др Срђан Дамјановић, Мр Предраг Катанић, ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК VEE PRO, ISBN: 978-99938-624-7-5, COBISS.BH-ID 2152728, Електротехнички факултет, Источно Сарајево, 2011.

3. Др Срђан Дамјановић, Др Предраг Катанић, Програмски језик Visual Basic збирка задатака, ISBN: 978-99955-45-18-5, COBISS.RS-ID 4324376, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2014.

4. Др Срђан Дамјановић, Младен Бањанин мр, мр Маријана Ћосовић, Миодраг Форцан мр, ПРАКТИКУМ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЈЕЖБЕ ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЈЕРЕЊА, Електротехнички факултет, ISBN 978-99976-682-2-6, COBISS.RS-ID 5942552, Источно Сарајево, 2016.

5. Др Срђан Дамјановић, Др Предраг Катанић, Интегрисано развојно окружење Visual Studio 2013 збирка задатака, ISBN: 978-99955-45-23-9, COBISS.RS-ID 6641176, Факултет пословне економије Бијељина, Бијељина, 2017.

Download секција:

Материјал који овдје можете да преузмете је бесплатан и намјењен је само студентима ФПЕ.

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Обавјештење: Овјера семестра

Опште - 11.06.2024

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.04.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 18.10.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 115  > >>

Све новости