Наставни кадар

Проф. др Хамид Алибашић

Редовни професор
Ужа научна област:

hamid.alibasic.efb@gmail.com
055/415-200
Консултације: Послије предавања


Предмети

Биографија

Др Хамид Алибашић је редовни професор Економског факултета у Брчком. Економски факултет, индустријски смјер, завршио је 1979. године у Суботици, магистрирао је 1985. године на Економском факултету Универзитета у Осијеку, а докторирао 1988. године на Економском факултету Универзитета у Тузли. У марту 1985. године завршио је стручни семинар из дидактичко-психолошког образовања асистената Универзитета у Тузли на тему: “Тенденције у савременој универзитетској настави”. У Комбинату „Борац“ Травник радио је 2,5 године. Од 1979 до 1992. године био је запослен на Економском факултету у Брчком. Због ратних дејстава на подручју бивше БиХ, др Хамид Алибашић био је незапослен, почев од 1. маја 1992. године па све до 1. октобра 1998. године када се поново запослио на истом Факултету. На Економском факултету у Брчком предавао је предмете: Економске доктрине и Привредни систем до 1992., а од 1998. године предаје Макроекономску анализу, Технолошке системе и заштиту околине, а касније и Макроекономију и Порески систем и политику (Фискална економија). Осим тога, проф. др Хамид Алибашић од 2008. године изводи наставу на Факултету пословне економије у Бијељини из предмета Фискална економија, Порези и царине ЕУ, а такође је био наставник и на предмету Микроекономија до 2012. године.
Од 2003 до 2007. године др Хамид Алибашић је на Економском факултету у Тузли предавао Финансије и Развој економске мисли. На економским факултетима у Брчком и Тузли изводио је и наставу из предмета Финансијски менаџмент на магистарским курсевима: Рачуноводство и финансије и Менаџмент и предузетништво. Од школске 2015/2016. године сарадник је у извођењу наставе на докторском студију Економског факултета Универзитета у Тузли из предмета: Макроекономска политика и привредни развој и Макроекономска теорија стабилизације и конвергенције. У периоду од 2012 до 2016. године на Економском факултету у Брчком изводио је наставу из предмета Методологија научно-истраживачког рада на другом циклусу студија, док данас на мастер студију држи наставу из предмета: Макрекономска политика и развој и Економика и политика заштите околине.
Од 31. марта 2004. до 23. новембра 2005. године обављао је функцију предсједника Савјета Економског факултета у Брчком. Након тога је до 2007. године вршио функцију продекана за наставу и студентска питања. Од 2008 до 2012. године вршио је функцију продекана за науку, умјетност и НИР. Од 21. децембра 2007 до 21.12.2011. године био је Члан Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета при министарству за образовање у РС-у. Исто тако у 2007. години био је изабран за директора ЕУРО ИНФО ЦЕНТРА у Брчком (КYОДО-Центар за цивилно друштво, са сједиштем у Сарајеву). У 2006. години изводио је наставу полазницима семинара под називом: Усавршите сопствено пословање као и Отпочните свој посао, који је организовала ЕНТЕРПРИСЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ АГЕНЦY (ЕДА) – Брчко.
У 2015. години добио је Плакету Универзитета у Источном Сарајеву за истакнути рад и достигнућа у наставној, научној, културној и другој дјелатности Универзитета, као и за дугогодишњи успјешан рад на Универзитету, Источно Сарајево, те Плакету Факултета пословне економије у Бијељини у знак захвалности за вишегодишњи савјестан рад испуњен преданошћу и одговорношћу и допринос развоју Факултета као установе.
Учествовао је на више домаћих и иностраних конгреса и конференција и објавио је преко стотину научних и стручних радова из области макроекономије, микроекономије, историје економске мисли, фискалне економије, финансија и технолошких система и заштите животне околине, економске политике, монетарне политике, транзиције и економије ЕУ. Аутор је шест уџбеника из области микроекономије, макроекономије и фискалне економије. Члан је редакције неколико реномираних економских часописа. Аутор је или коаутор десет студија, елабората и домаћих истраживачких пројеката. Био је ментор и члан комисије код већег броја докторских дисертација, магистарских и мастер радова. Био је рецензент већег броја уџбеника, књига и научних и стручних радова.

Библиографија

Основи макроекономске анализе, уџбеник, Економски факултет, Брчко, 1998, коаутор. Водич кроз макроекономску анализу, компендијум, Економски факултет, Брчко, 2000, аутор.
Различита схватања нормалне цијене и закона вриједности у бившој совјетској економској мисли, књига, ТАНГ-АРТ МД ГРАФИКА, Брчко, 2001, аутор. Принципи мултипликатора у савременој макроекономској анализи с посебним освртом на њихово дјеловање у бившој југословенској привреди, уџбеник, ГРАФАМ, Брчко, 2002, аутор.
Макроекономска анализа, уџбеник, ХАМГРАФ, Тузла, 2005, коаутор. Фискални систем у Босни и Херцеговини и његова реформа, уџбеник, Б-ели-м, д.о.о. Лукавац, 2007, коаутор
Улога универзитета и научно-истраживачког рада у друштвено-економском развоју РС-а и критеријуми за избор у универзитетска научно-истраживачка звања, Зборник радова, Министарство науке и културе у Влади РС-а, Универзитет у Бања Луци, Универзитет у С. Сарајеву, Бања Лука, 2001, аутор.
Знанствена економска мисао у изазовима стабилнијег друштвено-економског развоја БиХ, чланак, Транзиција бр. 15, Економски институт, Тузла, 2004, аутор.
Финансирање заштите животне околине у БиХ, Зборник радова, Симпозијум са међународним учешћем „Животна средина ка Европи“, Београд, СЦГ, 5-8. јун, 2005, аутор.
Мјесто и улога економске мисли у креирању економске политике и њене рефлексије на функционирање транзиционог привредног система БиХ, Економска ревија бр. 8., 2006., Економски факултет Универзитета у Тузли.
Коаутор трећег пројекта обнове ЕЕС (БХП3-ЕСС-ТЕПРП-Q-04/05 WБ), „Студија енергетског сектора у БиХ“, (Пројекат финансиран од стране Свјетске банке), Рударски институт у Тузли је један од партнера у конзорцију задужен за израду Модула 8– Рудници угља у БиХ. (Тузла, 17. децембра 2007.).
Понашање потрошача са аспекта неуромаркетинга – емоције, мотиви и ставови, Финанцинг, Научни часопис за економију, број 2, година ИВ, јун 2013. године, издавач Финрар д.о.о., Бања Лука и Финанцинг д.о.о., Брчко, (коаутор)
Утицај континуираног дефицита на економски раст Босне и Херцеговине, Зборник радова, година 9, бр. 9, Економски факултет у Брчком, 2015. (коаутор)
Мјесто нерегулисане економије у систему националних рачуна, Финанцинг, Научни часопис за економију, број 1, година ВИИ, март 2016. године, издавач Финрар д.о.о., Бања Лука и Финанцинг д.о.о., Брчко, (коаутор)

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Обавјештење: Овјера семестра

Опште - 11.06.2024

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.04.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 18.10.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 115  > >>

Све новости