07.09.2023 - Новости

КОНКУРС ЗА УПИС - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК


Сагласно Одлуци Владе Републике Српске, Факултету пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву у академској 2023/2024. години одобрен је упис укупно 91 студента првог циклуса студија, од чега 75 редовних студената чије се студије финансирају из буџета, 5 самофинансирајућих студената, 1 студент страни држављанин, и 5 ванредних студената.


Након првог и другог уписног рока остало је 19 слободних мјеста на буџету.

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК:

(1) Пријављивање кандидата почиње 11.09.2023. а завршава 22.09.2023. године;
(2) Полагање пријемног испита је 25.09.2023. године са почетком у 9,00 часова;
(3) Објављивање резултата конкурса је до 27.09.2023. године до 16,00 часова;
(4) Упис примљених кандидата почиње 28.09.2023. године а завршава 29.09.2023. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Приликом пријаве за упис у прву годину првог циклуса студија, кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

(1) Пријавни листић из информатора;
(2) Извод из матичне књиге рођених;
(3) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(4) Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (НАПОМЕНА: Кандидати приликом пријаве могу поднијети и овјерене копије свједочанстава и дипломе, ако конкуришу за полагање пријемног испита на више факултета, али су приликом уписа дужни доставити оригинале);

(4) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (60,00 КМ). Инструкцију за уплату ће кандидати добити у благајни Факултета, а иста се може наћи и на сајту Факултета.

 ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

 ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Редослијед кандидата за упис одређује се на основу општег успјеха постигнутог на средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и резултата постигнутих на пријемном испиту. Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова

 Кандидати за упис на Факултет пословне економије Бијељина на пријемном испиту полажу два од шест понуђених предмета које сами бирају. Предмети из којих кандидати могу изабрати два из којих ће радити тест на пријемном испиту су: Принципи економије, Социологија, Економика предузећа, Информатика, Математика и Статистика. Сва потенцијална питања са одговорима налазе се у Инорматору Факултета пословне економије Бијељина који кандидати могу добити у благајни Факултета.

 Ранг листа објављује се на огласној табли и wеб страници Факултета пословне економије Бијељина. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира  у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Уколико се кандидат налази на ранг листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће, поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

 Све додатне информације кандидати могу добити у деканату или студентској служби Факултета, на инстаграм или фејзбук страници Факултета, путем чет бота на сајту Факултета, позивом на контакт телефон 055/415-200, или на мејл адреси: nela.brkic@fpe.ues.rs.ba или marija.tosic@fpe.ues.rs.ba.Упис оцјена: Маркетинг

Друга година - 02.10.2023

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 28.09.2023

Упис оцјена: Маркетинг

Друга година - 02.10.2023

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 28.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 22.09.2023

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 11.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 01.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 05.07.2023

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 06.07.2023

Овјера семестра: Мастер студиј

Мастер студиј - 19.06.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 103  > >>

Све новости