14.07.2023 - Новости

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈ)


За Факултет пословне економије Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву, одобрен је упис укупно 60 студената на три студијска програма на другом циклусу студија – МАСТЕР СТУДИЈУ, за школску 2023/2024. годину, од чега је 30 студената који се финансирају из буџета, 15 самофинансирајућих студената и 15 ванредних и то:


1. Међународна економија (10 кандидата буџет, 5 самофинансирање и 5 ванредних), 
2. Финансије, банкарство и осигурање (10 кандидата буџет, 5 самофинансирање и 5 ванредних),
3. Дигитална економија (10 кандидата буџет, 5 самофинансирање и 5 ванредних).

 СТУДЕНТИ КОЈИ СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС НА БУЏЕТ НЕ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ.

Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 19.06.2023. године до 20.10.2023. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 23.10.2023. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса 25.10.2023. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата почиње 26.10.2023. године и завршава се 30.10.2023. године.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкцију за уплату ће кандидати добити у благајни Факултета, а иста се може наћи и на сајту Факултета.

 Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа:

(1) Извод из матичне књиге рођених;
(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
(4) Увјерење о положеним испитима или оригинал или овјерену копију додатка дипломи;
(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
(6) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Пријављени кандидати су на пријемни испит дужни понијети лични документ, личну карту или пасош. Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли и на сајту Факултета.

Детaљније информације о условима уписа кандидати могу добити на Факултету. Контакт телефон: 055/415-200 (1) или локал 3606.

Мејл адреса: nela.brkic@fpe.ues.rs.ba, или на чет боту на сајту Факултета или на инсттаграм и фејзбук страници Факултета.

 ПРАВИЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

 На други циклус студија могу се уписати Кандидати који су завршили први циклус студија из истог научног поља и стекли 240 ECTS бодова. Они полажу пријемни испит на сљедећи начин.

 За студијски програм Финансије, банкарство и осигурање, пријени испит се полаже из једног предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета:

-          Банкарство (литература Банкарство банкарски менаџмент, проф. др Ненад Вуњак и проф. др Љубомир Ковачевић, 2011. година).

-          Осигурање (литература Осигурање проф. др Јелена Кочовић и проф. др Татјана Ракоњац, 2010. година, поглавља: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17 и 18).

 За студијски програм Међународна економија, пријени испит се полаже из једног предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета:

-          Спољнотрговинско пословање (литература Спољнотрговинско пословање у условима глобализације, проф. др Пајо Панић)

-          Међународни маркетинг (литература Међународни маркетинг, проф. др Раде Канцир)

 За студијски програм Дигитална економија, пријени испит се полаже из једног предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета:

-          Електронско пословање (литература Електронско пословање, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година)

-          Управљачки информациони системи (литература Управљачки информациони системи, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година)

Чланом 11. Правилника о студирању на другом циклусу студија прописано је да је у случају да пријаву на конкурс поднесе кандидат који је завршио студијски програм првог циклуса студија који припрада другој области у односу на студијски програм који жели да упише, или је завршио први циклус студија по старом, „неболоњском“ наставном плану и програму, потребно спровести процес утврђивања еквивалентног броја ECST бодова. Кандидат стиче услове за упис ако је стекао најмање 80% ECTS бодова у односу на број ECTS бодова којим је вреднован први циклус студија (члан 13. Правилника о студирању на другом циклусу студија и члан 1. Правилника о измјенама и допунама Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву).

 Рангирање кандидата се врши на основу успјеха постигнутог на првом циклусу студија и на основу резултата постигнутих на пријемном испиту. Број бодова по основу резултата постигнутих на првом циклусу студија добија се тако што се просјечна оцјена множи са укупним бројем ECTS бодова и тако добијен производ се подјели са бројем семестара проведених на првом циклусу студија, укључујући и обнову. Укупан број бодова се добија тако што се броју бодова са првог циклуса студија додаје број бодова остварених на пријемном испиту, те се на основу поменутих критеријума формира ранг листа кандидата.Упис оцјена: Маркетинг

Друга година - 02.10.2023

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 28.09.2023

Упис оцјена: Маркетинг

Друга година - 02.10.2023

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 28.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 22.09.2023

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 11.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 01.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 05.07.2023

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 06.07.2023

Овјера семестра: Мастер студиј

Мастер студиј - 19.06.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 103  > >>

Све новости