11.10.2022 - Новости

Конкурс за упис на мастер студиј


За Факултет пословне економије Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву, одобрен је упис укупно 75 студената на три студијска програма на другом циклусу студија – МАСТЕР СТУДИЈУ, за школску 2022/2023. годину, од чега је 25 студената који се финансирају из буџета, 35 самофинансирајућих студената и 15 ванредних и то:


1. Међународна економија (10 кандидата буџет, 10 самофинансирање и 5 ванредних),
2. Финансије, банкарство и осигурање (10 кандидата буџет, 10 самофинансирање и 5 ванредних),
3. Дигитална економија (5 кандидата буџет, 15 самофинансирање и 5 ванредних).

СТУДЕНТИ КОЈИ СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС НА БУЏЕТ НЕ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ.

Висина школарине за самофинансирајуће и ванредне студенте износи 1500 КМ.

Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 20.06.2022. године до 21.10.2022. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 24.10.2022. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса  26.10.2022. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата почиње 27.10.2022. године и завршава се 31.10.2022. године.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкцију за уплату ће кандидати добити у благајни Факултета, а иста се може наћи и на сајту Факултета.

Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа:
(1) Извод из матичне књиге рођених;
(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
(4) Увјерење о положеним испитима или оригинал или овјерену копију додатка дипломи;
(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
(6) Доказ о уплати.

Пријављени кандидати су на пријемни испит дужни понијети лични документ, личну карту или пасош.Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли и на сајту Факултета.

Детaљније информације о условима уписа кандидати могу добити на Факултету.Контакт телефон: 055/415-200 (1) или локал 3606.

Мејл адреса: nela.brkic@fpe.ues.rs.ba, или на чет боту на сајту Факултета или инсттаграм и фејзбук страници Факултета.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

На други циклус студија могу се уписати:
а) Кандидати који су завршили први циклус студија из истог научног поља и стекли 240 ECTS бодова на Универзитету у Источном Сарајеву, Универзитету у Бања Луци, Универзитету у Београду и Универзитету у Новом Саду и положе пријемни испит. Они полажу пријемни испит на сљедећи начин.
За студијски програм Финансије, банкарство и осигурање, пријемни испит се полаже из једног предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета:- Банкарство (литература Банкарство банкарски менаџмент, проф. др Ненад Вуњак и проф. др Љубомир Ковачевић, 2011. година).- Осигурање (литература Осигурање проф. др Јелена Кочовић и проф. др Татјана Ракоњац, 2010. година, поглавља: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17 и 18).

За студијски програм Међународна економија, пријени испит се полаже из једног предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета:- Спољнотрговинско пословање (литература Спољнотрговинско пословање у условима глобализације, проф. др Пајо Панић)- Међународни маркетинг (литература Међународни маркетинг, проф. др Раде Канцир)

За студијски програм Дигитална економија, пријени испит се полаже из једног предмета, а кандидат у пријави бира један од два понуђена предмета:- Електронско пословање (литература Електронско пословање, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година)- Управљачки информациони системи (литература Управљачки информациони системи, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година)б) Кандидати који су завршили први циклус студија из истог или сродног научног поља и стекли 240 ECTS бодова, а нису завршили на Универзитету у Источном Сарајеву, Универзитету у Бања Луци, Универзитету у Београду и Универзитету у Новом Саду, подносе пријаву Комисији која је надлежна да врши еквиваленцију наставних планова. У случају да се установи да се наставни план кандидата подудара са наставним планом и програмом нашег Факултета са више од 80%, кандидат миоже конкурисати за упис уз полагање пријемног испита из три предмета.

Да би се кандидат уписао на студијски програм, потребно је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета.

Два предмета су обавезна:- Принципи економије (литература Основи економије, друго измјењено и допуњено издање, проф. др Зоран Мастило, проф. др Алекса Милојевић, новембар 2014. година, издавач Факултет пословне економије Бијељина).- Финансијска математика (литература Кочовић Ј., Павловић М., Увод у финансијску математику, Економски факултет Београд, 2010. година).

Трећи премет кандидати бирају у зависности од студијског програма који желе уписати. За студијски програм Финансије, банкарство и осигурање:- Банкарство (литература Банкарство банкарски менаџмент, проф. др Ненад Вуњак и проф. др Љубомир Ковачевић, 2011. година).- Осигурање (литература Осигурање проф. др Јелена Кочовић и проф. др Татјана Ракоњац, 2010. година, поглавља: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17 и 18).

За студијски програм Међународна економија:- Спољнотрговинско пословање (литература Спољнотрговинско пословање у условима глобализације, проф. др Пајо Панић).- Међународни маркетинг (литература Међународни маркетинг, проф. др Раде Канцир).

За студијски програм Дигитална економија:- Електронско пословање (литература Електронско пословање, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година).- Управљачки информациони системи (литература Управљачки информациони системи, проф. др Раде Станкић и проф. др Бранко Крсмановић, 2009. година).
Одгођена предавања: Маркетинг

Друга година - 28.02.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.02.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 03.02.2023

Збирни резултати: Менаџмент

Друга година - 24.01.2023

Други колоквијум: Менаџмент

Друга година - 26.12.2022

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 20.02.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Усмени дио испита: Енглески језик

Испитни рокови - 19.10.2022

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 93  > >>

Све новости