09.06.2021 - Новости

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ


Сагласно Одлуци Владе Републике Српске, Факултету пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву у академској 2021/2022. години одобрен је упис укупно 101 студената првог циклуса студија, од чега 100 редовних студената чије се студије финансирају из буџета, те 1 студент страни држављанин.


Дана 09.06.2021. године објављен је конкурс за упис у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама.

КОНКУРСНИ РОКОВИ - Први уписни рок

(1) Пријављивање кандидата за упис почиње 21.06.2021. године и траје до 25.06.2021. године у периоду од 08,00 до 14,00 часова.
(2) Полагање пријемног испита биће обављено 28.06.2021. године са почетком у 09,00 часова.
(3) Објављивање резултата конкурса је 30.06.2021. године до 14,00 часова.
(4) Упис примљених кандидата почиње 05.07.2021. године и трајаће до 09.07.2021. године.
Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ.

Приликом пријаве за упис у прву годину првог циклуса студија, кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

(1) Извод из матичне књиге рођених;
(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (НАПОМЕНА: Кандидати приликом пријаве могу поднијети и овјерене копије свједочанстава и дипломе, ако конкуришу за полагање пријемног испита на више факултета, али су приликом уписа дужни доставити оригинале);
(4) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (60,00 КМ). Инструкцију за уплату ће кандидати добити у благајни Факултета, а иста се може наћи и на сајту Факултета.

Редослијед кандидата за упис одређује се на основу општег успјеха постигнутог на средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и резултата постигнутих на пријемном испиту.

Кандидати за упис на Факултет пословне економије Бијељина на пријемном испиту полажу два од шест понуђених предмета које сами бирају. Предмети из којих кандидати могу изабрати два из којих ће радити тест на пријемном испиту су: Принципи економије, Социологија, Економика предузећа, Информатика, Математика и Статистика. Сва потенцијална питања са одговорима налазе се у Инорматору Факултета пословне економије Бијељина који кандидати могу добити у благајни Факултета.

Ранг листа објављује се на огласној табли и wеб страници Факултета пословне економије Бијељина. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира  у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.
Уколико се кандидат налази на ранг листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће, поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.
Кандидат који је остварио упис а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – ДРУГИ УПИСНИ РОК:

(1) Пријављивање кандидата почиње 30.08.2021. а завршава 03.09.2021. године;
(2) Полагање пријемног испита је 06.09.2021. године са почетком у 9,00 часова;
(3) Објављивање резултата конкурса је 08.09.2021. године до 14,00
часова;
(4) Упис примљених кандидата почиње 13.09.2021. године а завршава 17.09.2021. године.

Све додатне информације кандидати могу добити у деканату или студентској служби Факултета, на инстаграм или фејзбук страници Факултета, путем чет бота на сајту Факултета, позивом на контакт телефон 055/415-200, или на мејл адреси: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba или marija.tosic@fpe.unssa.rs.ba.
Резултати испита: Социологија

Прва година - 16.06.2021

Резултати испита: Социологија

Прва година - 16.06.2021

Колоквијум: Пословне финансије

Друга година - 04.05.2021

Други колоквијум: Банкарство

Трећа година - 09.06.2021

Обавјештење: Мастер студиј

Мастер студиј - 10.05.2021

Обавјештење: Мастер студиј

Мастер студиј - 21.04.2021

Обавјештење: Мастер студиј

Мастер студиј - 10.03.2021

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ (Распоред предавања)

Распореди предавања - 21.02.2020

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 70  > >>

Све новости