28.01.2021 - Опште

ПРОМОЦИЈА ДИПЛОМА 2021. - ПРОВЈЕРА ПОДАТАКА


ПОЗИВ НА ПРОВЈЕРУ ПОДАТАКА за студенте који учествују у промоцији диплома за 2021. години.
Обавјештавају се студенти који учествују у промоцији диплома за 2021. годину, а који су дипломирали закључно са 31.01.2021. године, да ће промоција диплома бити одржана 28.05.2021. године.

Како би се избјегле грешке на дипломама и додацима дипломи, позивају се студенти Факултета пословне економије Бијељина који учествују у промоцији за 2021. годину, да у овој табели провјере своје податке: број индекса, име и презиме, датум, мјесто рођења, држављанство, датум дипломирања, студијски програм, тема дипломског рада, просјек оцјена, оцјена на одбрани дипломског рада, а који ће бити коришћени за израду текста дипломе и додатка дипломи, те податке на радним верзијама додатка дипломи (радне верзије додатка преузмите овдје Лозинка за ZIP архиву је FPE2021)

Студенти се моле да посебну пажњу обрате на држављанство, гдје је за држављане БиХ наведено и ентитетско држављанство, те је овај податак потребно провјерити увидом у Увјерењу о држављанству.

О осталим појединостима везаним за додјелу диплома студенти ће накнадно бити обавјештени, а све информације ће бити објављене на сајту Факултета.

Позивају се студенти да ОБАВЕЗНО обавјесте Факултет о томе да ли су наведени подаци тачни, односно, да ли је потребно извршити неке исправке, а исто су дужни учинити попуњавањем обрасца број 1.

Информације везане за тачност наведених података студенти достављају на мејл адресу nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba најкасније до 26.02.2021. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 1).

Студентима чије мејл адресе постоје у бази података табела са подацима, као и друге информације везане за промоцију диплома ће бити достављене и електронским путем.

Студенти који су школовање завршили по болоњском наставном плану и програму, а у току школовања су имали додатне ваннаставне активности на Факултету, уколико желе да им исте буду унесене у Додатак дипломи, дужни су попунити Молба за допуну додатка дипломи подацима о ваннаставним активностима на Факултету у току школовања, у канцеларију број 31, или путем мејла  nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, а најкасније до 26.02.2021. године.

НАПОМЕНА: Ово се посебно односи на студенте који су одрадили студентску праксу, а желе да им наведени податак буде унесен у додатак дипломи.
Образац молбе се налази у прилогу овог обавјештења (Образац број 2), може се наћи и на сајту Факултета, а студенти исти могу добити и у деканату, као и у канцеларији број 31.

Такође, пошто се за израду диплома користи ћирилично писмо, студенти који желе да им диплома умјесто на ћирилици, буде урађена на латиници, дужни су свој захтјев доставити Факултету, најкасније до 26.02.2021. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 3), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

Студенткиње које су у току школовања промијениле презиме, а како би на дипломи било назначено ново презиме, захтјев, уз доказ о промјени презимена, дужне су доставити најкасније до 26.02.2021. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 4), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

Студенти који имају двојно држављанство и желе да им поред држављанства за које постоји доказ у досијеу студента на дипломи буде назначено и друго држављанство, могу поднијети захтјев за исто, најкасније до 26.02.2021. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 5), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета. Потребно је доставити и Увјерења о држављанству као доказ о истом, лично или путем поште.

Молимо студенте да обавезно попуне образац број 1 који се налази у прилогу овог Обавјештења, а који се односи на потврду тачности података, те на достављање података о запослењу, а у сврху креирања базе дипломираних студената при Алумни асоцијацији Факултета пословне економије Бијељина.
Такође, у прилогу се налази и пријава за учлањење у Алумни асоцијацију Факултета, те се моле сви заинтересовани студенти да исту попуне и тиме постану чланови ове асоцијације.Rezultati ispita: Elektronsko poslovanje

Четврта година - 10.09.2021

Rezultati ispita: Strategija elektronskog poslovanja

Мастер студиј - 10.09.2021

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКУ ПРАКСУ

Опште - 10.09.2021

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 08.09.2021

Резултати испита: Социологија

Прва година - 16.06.2021

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 08.09.2021

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 06.09.2021

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 14.07.2021

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 09.07.2021

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 30.06.2021

Rezultati ispita: Elektronsko poslovanje

Четврта година - 10.09.2021

Rezultati ispita: Strategija elektronskog poslovanja

Мастер студиј - 10.09.2021

Мастер студиј: Овјера семестра

Мастер студиј - 28.06.2021

Обавјештење: Мастер студиј

Мастер студиј - 10.05.2021

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ (Распоред предавања)

Распореди предавања - 21.02.2020

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Огласна табла

Новости

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК
09.09.2021 - Сагласно Одлуци Владе Републике Српске, Факултету пословне економије Бијељина Универзитета у Источном...

Strana 1 od 73  > >>

Све новости