10.06.2020 - Новости

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ
ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Основни услов за упис на прву годину првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству. Држављани Србије који су завршили средњу школу у Србији, конкуришу за упис под истим условима као и држављани БиХ.

Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит из 2 од 6 понуђених предмета које сами бирају (Принципи економије, Математика, Социологија, Економика предузећа, Статистика, Информатика). информатор са питањима може се набавити у благајни Факултета (2. спрат).

Факултет пословне економије Бијељина уписује укупно 101 студента (30 буџет, 70 суфинансирање, 1 страни држављанин) на студијском програму Пословна економија. Студијски програм траје 4 године (8 семестара).

Прве двије године су заједничке за све студенте, а након тога студенти се опредјељују за један од три смјера:
- Пословна информатика
- Финансије, банкарство и осигурање
- Спољна трговина, порези и царине

КОНКУРСНИ РОКОВИ - ПРВИ ЦИКЛУС

Први уписни рок
(1) пријављивање кандидата почиње 22.06.2020. године, а завршава 26.06.2020. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
(2) полагање пријемног испита обавиће се 01.07.2020. године са почетком у 9,00 часова. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).
(3) објављивање резултата конкурса је 06.07.2020. године до 14,00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 08.07.2020. године, а завршава се 17.07.2020. године;

Други уписни рок
(1) пријављивање кандидата почиње 31.08.2020. године, а завршава 04.09.2020. године;
(2) полагање пријемног испита је 07.09.2020. године са почетком у 9,00 часова;
(3) објављивање резултата конкурса је до 09.09.2020. године до 14,00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 14.09.2020. године, а завршава 18.09.2020. године.

Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности на првом циклусу студија износи 60,00 КМ.


ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

За Факултет пословне економије Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву, одобрен је упис укупно 25 студената на три студијска програма на другом циклусу студија – МАСТЕР СТУДИЈУ и то:

1. Међународна економија (10 кандидата суфинансирање),
2. Финансије, банкарство и осигурање (10 кандидата суфинансирање),
3. Дигитална економија (5 кандидата суфинансирање).

КОНКУРСНИ РОКОВИ - ДРУГИ ЦИКЛУС

Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 22.06.2020. године до 23.10.2020. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.
Полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 26. 10. 2020. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса  27. 10. 2020. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата почиње 28. 10. 2020. године и завршава се 30. 10. 2020. године.

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
(4) увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију;
(5) наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
(6) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности на другом циклусу студија износи 60,00 КМ.

Више информација кандидати могу добити на број телефона 055/415-200, путем email адресе nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba или на Инстаграм профилу @fpebijeljina

Цијели конкурс погледајте у документу у прилогу.
Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 14.10.2020

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 14.10.2020

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 14.10.2020

Обавјештење: Пословне финансије

Друга година - 29.09.2020

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 24.09.2020

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 24.09.2020

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ (Распоред предавања)

Распореди предавања - 21.02.2020

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 11.02.2019

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19

Распореди предавања - 29.09.2018

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 59  > >>

Све новости