05.07.2019 - Опште

Обавјештење: Упис студената у прву годину студија


Кандидати који су полагањем пријемног испита остварили право на упис у прву годину првог циклуса студија, упис могу обавити у периоду од 08.07.2018. до 12.07.2018. године.

 

Одлуком о висини школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/2020. годину Влада Републике Српске одредила је висину школарине за упис на први циклус студија у износу од: 440,00 КМ - за редовне студенте

 

Школарина се плаћа у двије рате, прва рата се плаћа приликом уписа, а друга рата са крајњим роком доспјећа до 01.02.2020. године.

 

 

Студенти чије се студије финансирају из буџета приликом уписа дужни су уплатити:

- 40,00 КМ - административне трошкове уписа,
- 20,00 КМ - на име накнаде за материјалне трошкове првог уписа,
- 5,00 КМ - на име чланарине у библиотеци,
- 1,00 КМ - осигурање,
- 2,00 КМ - обрасци.

 

Редовни суфинансирајући студенти приликом уписа дужни су уплатити:

- 220,00 КМ - прву рату школарине,
- 40,00 КМ - административне трошкове уписа,
- 20,00 КМ - на име накнаде за материјалне трошкове првог уписа,
- 5,00 КМ - на име чланарине у библиотеци,
- 1,00 КМ - осигурање,
- 2,00 КМ - обрасци.


НАПОМЕНА: Инструкције за плаћање студенти могу добити у благајни Факултета (2. sprat) гдје преузимају и уписни материјал који су дужни попунити.

 

 

Приликом уписа кандидат је дужан приложити сљедећа документа:

 

1. Двије фотографије (димензија 50 Х 60), као и фотографију у електронском облику (искључиво на CD-У),
2. Љекарско увјерење (које поред прегледа општег здравственог стања садржи и налаз психолога),
3. Доказе о уплати (инструкцију за плаћање кандидати могу добити у благајни Факултета),
4. Оригинал родни лист и увјерење о држављанству (уколико исти нису предати приликом пријаве на конкурс),
5. Оригинал документа (свједочанства и диплома о завршеној средњој школи и родни лист) уколико иста нису приложена приликом пријаве на конкурс
6. Доказе о постојању основа за ослобођење плаћања школарине, односно умањење износа школарине сагласно Одлуци о висини школарине за редовне и ванредне студенте са студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/2020. годину.

 

Од плаћања школарине ослобођени су редовни студенти:

 

100% ослобађање од плаћања школарине:

 

- студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС - до навршених 26 година живота,
- студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС 1. и 2. категорије - до навршених 26 година живота,
- студенти - инвалиди ВРС од 1. до 5. категорије,
- студенти са инвалидитетом,
- студенти - дјеца без оба родитеља - до навршених 26 година живота.

 

50% трошкова од износа школарине плаћају редовни студенти:

 

- студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од 3 - 6 категорије - до навршених 26 година живота,
- редовни студенти из породице са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској, до навршених 26 година живота.

 

НАПОМЕНА: Студенти су приликом уписа дужни доставити доказе о основу по ком су ослобођени плаћања школарине. У противном, неће бити ослобођен плаћања.

 

 Одложен испит: Финансијска тржишта

Испитни рокови - 24.01.2020

Сумарни резултати: Менаџмент

Друга година - 22.01.2020

Надокнада наставе: Банкарско право

Трећа година - 21.01.2020

ВАЖНО

Предавања: Принципи економије

Прва година - 30.12.2019

Промјена термина испита: Социологија

Прва година - 21.10.2019

ВАЖНО

Промјена термина испита: Рачуноводство

Прва година - 18.10.2019

ВАЖНО

Сумарни резултати: Менаџмент

Друга година - 22.01.2020

Други колоквијум: Менаџмент

Друга година - 27.12.2019

Први колоквијум: Менаџмент

Друга година - 08.11.2019

Први колоквијум: Пословно право

Друга година - 06.11.2019

Важно обавјештење: Пословне финансије

Друга година - 06.11.2019

ВАЖНО

Надокнада наставе: Банкарско право

Трећа година - 21.01.2020

ВАЖНО

Odložena predavanja: Bankarsko pravo

Трећа година - 24.12.2019

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 11.02.2019

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19

Распореди предавања - 29.09.2018

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 20.02.2018

Одложен испит: Финансијска тржишта

Испитни рокови - 24.01.2020

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 51  > >>

Све новости