12.06.2019 - Новости

КОНКУРС за упис студената у академској 2019/20. години
Први сиклус студија

 

Факултет пословне економије Бијељина уписује укупно 98 студената у први циклус студија (Буџет: 25, Суфинансирање: 70, Страни држављани: 3).

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис на ФПЕ, полажу пријемни испит из два од 6 понуђених предмета (Социологија, Економика предузећа, Принципи економије, Информатика, Статистика и Математика). Информатор са тестовима за пријемни испит може се набавити сваког радног дана на ФПЕ од 7 до 15 часова.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:
- општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
- резултата постигнутих на пријемном испиту 
Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.


ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 

Први уписни рок

(1) пријављивање кандидата почиње 17.06.2019. године, а завршава 28.06.2019. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
(2) полагање пријемног испита обавиће се 01.07.2019. године са почетком у 9,00 часова (Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личне документе (личну карту или пасош));
(3) објављивање резултата конкурса је 03.07.2019. године до 14,00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 08.07.2019. године, а завршава се 12.07.2019. године;

 

Други уписни рок

Други уписни рок организоваће се ако у првом уписном року не буде уписан планирани број студената, а према сљедећим терминима:
(1) пријављивање кандидата почиње 26.08.2019. године, а завршава 06.09.2019. године;
(2) полагање пријемног испита је 09.09.2019. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;
(3) објављивање резултата конкурса је до 11.09.2019. године до 14,00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 16.09.2019. године, а завршава 20.09.2019. године.

 

Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву (образац пријаве налази се у Информатору ФПЕ) и приложити сљедеће документе, и то:

(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности (60,00 КМ);


ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 

Факултет пословне економије Бијељина уписује укупно 30 студената (суфинансирање) на други сиклус студија.

Студијски програми:

- Међународна економија 10
- Финансије, банкарство и осигурање 10
- Дигитална економија 10

Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 17.06.2019. године до 16.10.2019. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

На Универзитету у Источном Сарајеву полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 17.10.2019. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса 18.10.2019. године до 14.00 часова, а упис примљених кандидата почиње 21.10.2019. године и завршава се 23.10.2019. године.

Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија на ФПЕ имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова.

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву (образац пријаве налази се и Информатору ФПЕ) и приложити сљедеће документе, и то:

(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
(4) увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
(5) наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
(6) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (60КМ).

 

 

 Први колоквијум: Менаџмент

Друга година - 08.11.2019

Први колоквијум: Пословно право

Друга година - 06.11.2019

Важно обавјештење: Пословне финансије

Друга година - 06.11.2019

ВАЖНО

Промјена термина испита: Социологија

Прва година - 21.10.2019

ВАЖНО

Промјена термина испита: Рачуноводство

Прва година - 18.10.2019

ВАЖНО

Обавјештење за прву годину

Прва година - 02.10.2019

Први колоквијум: Менаџмент

Друга година - 08.11.2019

Први колоквијум: Пословно право

Друга година - 06.11.2019

Важно обавјештење: Пословне финансије

Друга година - 06.11.2019

ВАЖНО

Усмени дио испита: Пословне финансије

Друга година - 21.10.2019

ВАЖНО

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 22.10.2019

Резултати испита: Маркетинг

Трећа година - 04.10.2019

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 02.10.2019

Мастер студиј: Рок за овјеру семестра

Мастер студиј - 01.07.2019

ВАЖНО

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 11.02.2019

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19

Распореди предавања - 29.09.2018

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 20.02.2018

Огласна табла

Новости

КОЛЕКТИВНИ УПИС У ГРАДСКУ...
25.10.2019 - ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ поводом ДАНА БИБЛИОТЕКЕ одобрава свим одраслим грађанима који нису...

Strana 1 od 50  > >>

Све новости