13.10.2017 - Новости

Конкурс за упис на мастер студиј


За Факултет пословне економије Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву, одобрен је упис укупно 45 студената на три студијска програма на другом циклусу студија – МАСТЕР СТУДИЈУ, за школску 2017/2018. Годину, а након првог уписног рока остало је још 31 слободно мјесто по студијским програмима како слиједи:


1. Међународна економија (13 кандидата суфинансирање),
2. Финансије, банкарство и осигурање (11 кандидата суфинансирање),
3. Дигитална економија (7 кандидата суфинансирање).


Према Одлуци Владе РС о висини школарине за школску 2017/2018. годину, висина школарине за суфинансирајуће студенте другог циклуса студија, за све студијске програме Факултета пословне економије Бијељина износи 880,00 КМ.


1) пријављивање кандидата почиње 16.10.2017. а завршава 20.10.2017. године;
2) полагање пријемног испита је 23.10.2017. године са почетком у 9,00 часова;
3) објављивање резултата конкурса је 24.10.2017. године до 14,00 часова;
4) упис примљених кандидата почиње 25.10.2017. године а завршава 27.10.2017. године.


Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкцију за уплату ће кандидати добити у благајни Факултета, а иста се може наћи и на сајту Факултета.
Кандидат који се упише на одређени студијски програм прве године другог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа:

(1) Извод из матичне књиге рођених;
(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија и додатка дипломи;
(4) Увјерење о положеним испитима;
(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
(6) Доказ о стечених 240 ECTS бодова (уколико је кандидат студирао на другом факултету);
(7) Доказ о уплати.

Пријављени кандидати су на пријемни испит дужни понијети лични документ, личну карту или пасош.
Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли Факултета. Детaљније информације о условима уписа кандидати могу добити на Факултету.
Контакт телефон: 055/415-200 (1) или локал 3606.
Мејл адреса: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba

Правила за полагање пријемног испита погледајте у документу у прилогу.
Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 25.06.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 03.07.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 117  > >>

Све новости