23.02.2023 - Опште

Промоција диплома 2023: ПОЗИВ НА ПРОВЈЕРУ ПОДАТАКА


Обавјештавају се студенти који учествују у промоцији диплома за 2023. годину, а који су дипломирали закључно са 24.02.2023. године, да ће промоција диплома бити одржана 26.05.2023. године.

Како би се избјегле грешке на дипломама и додацима дипломи, позивају се студенти Факултета пословне економије Бијељина који учествују у промоцији за 2023. годину, да у табели провјере своје податке: број индекса, име и презиме, датум, мјесто рођења, држављанство, датум дипломирања, студијски програм, тема дипломског рада, просјек оцјена, оцјена на одбрани дипломског рада, а који ће бити коришћени за израду текста дипломе и додатка дипломи, те податке на радним верзијама додатка дипломи (додатке дипломи преузмите овдје /лозинка: FPE2023/ Први циклус, Мастер).

Студенти се моле да посебну пажњу обрате на држављанство, гдје је за држављане БиХ наведено и ентитетско држављанство, те је овај податак потребно провјерити увидом у Увјерењу о држављанству.

О осталим појединостима везаним за додјелу диплома студенти ће накнадно бити обавјештени, а све информације ће бити објављене на сајту Факултета.

Позивају се студенти да ОБАВЕЗНО обавјесте Факултет о томе да ли су наведени подаци тачни, односно, да ли је потребно извршити неке исправке, а исто су дужни учинити попуњавањем Обрасца број 1.

Информације везане за тачност наведених података студенти достављају на мејл адресу nela.brkic.fpe@gmail.com најкасније до 07.03.2023. године, на прописаном обрасцу.

Студентима чије мејл адресе постоје у бази података табела са подацима, као и друге информације везане за промоцију диплома ће бити достављене и електронским путем.

Студенти који су школовање завршили по болоњском наставном плану и програму, а у току школовања су имали додатне ваннаставне активности на Факултету, уколико желе да им исте буду унесене у Додатак дипломи, дужни су попунити Молбу за допуну додатка дипломи подацима о ваннаставним активностима на Факултету у току школовања, у канцеларију број 31, или путем мејла  nela.brkic.fpe@gmail.com, а најкасније до 07.03.2023. године.

НАПОМЕНА: Ово се посебно односи на студенте који су одрадили студентску праксу, а желе да им наведени податак буде унесен у додатак дипломи.

Образац молбе можете преузети овдје, а студенти исти могу добити и у деканату, као и у канцеларији број 31.

Такође, пошто се за израду диплома користи ћирилично писмо, студенти који желе да им диплома умјесто на ћирилици, буде урађена на латиници, дужни су свој захтјев доставити Факултету, најкасније до 07.03.2023. године, на прописаном обрасцу, на мејл: nela.brkic.fpe@gmail.com, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

Студенткиње које су у току школовања промјениле презиме, а како би на дипломи било назначено ново презиме, захтјев, уз доказ о промјени презимена, дужне су доставити најкасније до 07.03.2023. године, на прописаном обрасцу, на мејл: nela.brkic.fpe@gmail.com, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

Студенти који имају двојно држављанство и желе да им поред држављанства за које постоји доказ у досијеу студента на дипломи буде назначено и друго држављанство, могу поднијети захтјев за исто, најкасније до 07.03.2023. године, на прописаном обрасцу, на мејл: nela.brkic.fpe@gmail.com, или лично у канцеларију број 31 Факултета. Потребно је доставити и Увјерења о држављанству као доказ о истом, лично или путем поште.

Молимо студенте да обавезно попуне образац број 1, а који се односи на потврду тачности података, те на достављање података о запослењу, а у сврху креирања базе дипломираних студената при Алумни асоцијацији Факултета пословне економије Бијељина.

Такође, у прилогу се налази и пријава за учлањење у Алумни асоцијацију Факултета, те се моле сви заинтересовани студенти да исту попуне и тиме постану чланови ове асоцијације.Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 25.06.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 03.07.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 117  > >>

Све новости