Наставни кадар

Проф. др Јелена Кочовић

Редовни професор
Ужа научна област: Актуарство

kocovic@one.ekof.bg.ac.rs
055/415-200 локал 3648
Консултације: Послије предавања


Предмети

Биографија

Рођена је у Крупњу 07.08.1955. године где је завршила основну школу. Гимназију је завршила у Лозници, а економски факултет у Београду 1978. године.

Магистрирала је 1982. године на тему «Критичка анализа метода за оцену ефективности инвестиција». Докторску дисертацију на тему «Утврђивање економске ефективности инвестиција - упоредна анализа» одбранила је на Економском факултету у Београду 1988.године.

Запослена је на Економском факултету од 1979.године.

Школску 1982/83 годину провела је на специјализацији на Економском факултету МГУ Ломоносов и Руској академији наука. Током 1990. године била је на студијском боравку на LSE у Лондону.

Била је продекан за научно-истраживачки рад и директор НИЦЕФ-а. Удата је и има двоје деце Михаило (1979) и Милица (1985).

На четворогодишњим студијама Економског факултета предаје Финансијску и актуарску математику, Тарифе у осигурању и Осигурање.

Формирала је смер Актуарство на последипломским студијама и ангажована је на предметима Финансијска математика, Актуарска математика и Анализа осигурања. Била је ангажована на МГУ 'Ломоносов' и други економским факултетима бившег Совјетског Савеза као професор на предмету Финансијска математика, где је њен уџбеник обавезна литература за овај предмет.

Ангажована је као професор на економским факултетима у Босни и Херцеговини и Црној Гори. Председник је Удружења актуара Србије, члан Председничког форума Међународне асоцијације актуара, члан Филозофско-економског друштва МГУ Ломоносов и члан Научног друштва економиста Србије.

Директор је Института за осигурање и актуарство. Уредник је часописа «Актуар» у Москви. Поседује лиценцу овлашћеног актуара. Изабрана је од стране Министарства за науку за експерта осигурања. Учествовала је у изради великог броја научних и стручних пројеката у земљи и иностранству.

Ангажована је у пракси као овлашћени актуар у осигуравајућим компанијама, надзорним органима, као и за ревизију актуарских извештаја од стране КПМГ.

Аутор је већег броја књига, монографија и чланака. Учествовала је као организатор и референт на великом броју међународних и домаћих научних симпозијума из области осигурања и актуарства.

Од великог броја објављених радова назначајнији су:

1. Финансијска математика, Економски факултет, Београд, 2006.

2. Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица, Економски факултет, Београд, 2006.

3. Осигурање, Економски факултет, Београд, 2006.

4. Збирка решених задатака из финансијске и актуарске математике, Економски факултет, Београд, 2006.

5. Финансоваја математика-теорија и практика банковских расчетаx, Финанси и статистика, Москва, 2007.

6. Managing Risk in Insurance Companies and Essential Condition of their Liquidity, Међународни скуп из операционих истраживања, Атина, 1999.

7. Иностранный опыт организации сбора и обработки статистических данных для расчета тарифов, Mеждународная конференция Обязательное страхование гражданской отве- тственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации: тарификация и регулирование, Москва, 2008.

8. Aктуарные аспекты применения МСФО 19,Актуарий но 3, ИАК Москва 2009.

9. Insurance and the Global Financial Crisis,International Symposium on Insurance, Serbian Actuarial Association and Cugura Print , Златибор, 2009.

10.Финансијско-математичке основе обрачуна цена краткорочних хартија од вредности, SYMOPIS Ивањица 2009 g., Зборник радова , Математички институт САНУ,2009.

11.Осигуравајуће компаније и утицај глобалне финансијске кризе, Економска политика Србије и изазови светске економске кризе, Реферати са научностручног скупа, Зборник Економски факултет Београд,2009.

12.Стратегија развоја нових производа на тржишту животног осигурања, Међнародни симпозијум из актуаства, Златибор , Зборник радова , Удружење актуара Србије и Čugura Print 2009.

13. Управљање актуарским ризицима у осигуравајућој компанији, Међународни симпозијум из осигурања, Златибор 2010, Зборник радова, Удружење актуара Србије и Čugura Print, 2010.

14. Поузданост статистичких података као претпоставка адекватности тарифа у неживотном осигурању, SYMOPIS Тара 2010, Зборник радова, Министарство одбране Републике Србије, Војска Србије, 2010.

15. Formation and significance of reliable insurance statistics, Актуар, Москва, 2010.

Download секција:

Материјал који овдје можете да преузмете је бесплатан и намјењен је само студентима ФПЕ.

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Обавјештење: Овјера семестра

Опште - 11.06.2024

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 26.04.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 18.10.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 115  > >>

Све новости