08.03.2022 - Опште

Промоција диплома 2022: ПОЗИВ НА ПРОВЈЕРУ ПОДАТАКА


Обавјештавају се дипломирани економисти, магистри и мастери економије Факултета пословне економије Бијељина који учествују у промоцији
диплома за 2022. годину, да ће иста бити одржана 10.06.2022. године, у амфитеатру Факултета са почетком у 11 часова.

Обавјештавају се сви учесници промоције да су дужни јавити се у студентску службу Факултета на дан промоције, 10.06.2022. године у
периоду од 09-10 часова, ради регулисања формално-техничких питања везаних за преузимање дипломе, а све како би се спријечиле гужве на
самој додјели диплома.

Студенти који су завршили мастер студије дужни су се јавити у канцеларију број 31 ради регулисања формално-техничких питања везаних
за преузимање дипломе.

Вечера поводом промоције диплома ће бити у ресторану Волга у Етно селу Станишићи са почетком у 19 часова.

Како би се избјегле грешке на дипломама и додацима дипломи, позивају се студенти Факултета пословне економије Бијељина који учествују у промоцији за 2022. годину, да у табели провјере своје податке (преузми табелу): број индекса, име и презиме, датум, мјесто рођења, држављанство, датум дипломирања, студијски програм, тема дипломског рада, просјек оцјена, оцјена на одбрани дипломског рада, а који ће бити коришћени за израду текста дипломе и додатка дипломи, те податке на радним верзијама додатка дипломи (преузми додатке. Лозинка за ZIP архиву: FPE2022).

Студенти се моле да посебну пажњу обрате на држављанство, гдје је за држављане БиХ наведено и ентитетско држављанство, те је овај податак потребно провјерити увидом у Увјерењу о држављанству.

О осталим појединостима везаним за додјелу диплома студенти ће накнадно бити обавјештени, а све информације ће бити објављене на сајту Факултета.

Позивају се студенти да ОБАВЕЗНО обавјесте Факултет о томе да ли су наведени подаци тачни, односно, да ли је потребно извршити неке исправке, а исто су дужни учинити попуњавањем обрасца број 1.

Информације везане за тачност наведених података студенти достављају на мејл адресу nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba најкасније до 07.03.2022. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 1).

Студентима чије мејл адресе постоје у бази података табела са подацима, као и друге информације везане за промоцију диплома ће бити достављене и електронским путем.

Студенти који су школовање завршили по болоњском наставном плану и програму, а у току школовања су имали додатне ваннаставне активности на Факултету, уколико желе да им исте буду унесене у Додатак дипломи, дужни су попунити Молбу за допуну додатка дипломи подацима о ваннаставним активностима на Факултету у току школовања, у канцеларију број 31, или путем мејла  nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, а најкасније до 07.03.2022. године.

НАПОМЕНА: Ово се посебно односи на студенте који су одрадили студентску праксу, а желе да им наведени податак буде унесен у додатак дипломи.

Образац молбе може се преузети овдје - Образац број 2, а студенти исти могу добити и у деканату, као и у канцеларији број 31.

Такође, пошто се за израду диплома користи ћирилично писмо, студенти који желе да им диплома умјесто на ћирилици, буде урађена на латиници, дужни су свој захтјев доставити Факултету, најкасније до 07.03.2022. године, на прописаном обрасцу (Образац број 3), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

Студенткиње које су у току школовања промјениле презиме, а како би на дипломи било назначено ново презиме, захтјев, уз доказ о промјени презимена, дужне су доставити најкасније до 07.03.2022. године, на прописаном обрасцу (Образац број 4), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

Студенти који имају двојно држављанство и желе да им поред држављанства за које постоји доказ у досијеу студента на дипломи буде назначено и друго држављанство, могу поднијети захтјев за исто, најкасније до 07.03.2022. године, на прописаном обрасцу (Образац број 5), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета. Потребно је доставити и Увјерења о држављанству као доказ о истом, лично или путем поште.

Молимо студенте да обавезно попуне образац број 1 који се налази у прилогу овог Обавјештења, а који се односи на потврду тачности података, те на достављање података о запослењу, а у сврху креирања базе дипломираних студената при Алумни асоцијацији Факултета пословне економије Бијељина.
Такође, преузмите пријаву за учлањење у Алумни асоцијацију Факултета, те се моле сви заинтересовани студенти да исту попуне и тиме постану чланови ове асоцијације.Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 28.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 22.09.2023

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 28.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 22.09.2023

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 11.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 01.09.2023

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 05.07.2023

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 06.07.2023

Овјера семестра: Мастер студиј

Мастер студиј - 19.06.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 103  > >>

Све новости