01.02.2019 - Опште

ПОЗИВ ЗА ПРОВЈЕРУ ПОДАТАКА за студенте који учествују у промоцији диплома


Пошто се ближи промоција диплома, а како би се избјегле грешке на дипломама и додацима дипломи, позивају се студенти Факултета пословне економије Бијељина који учествују у промоцији за 2019. годину, да у табели која се налази у прилогу провјере своје податке: број индекса, име и презиме, датум, мјесто рођења, држављанство, датум дипломирања, студијски програм, тема дипломског рада, просјек оцјена, оцјена на одбрани дипломског рада, а који ће бити коришћени за израду текста дипломе и додатка дипломи, те податке на радним верзијама додатка дипломи, уз напомену да ће на самом крају додатка, поред броја дипломе и додатка дипломи, када се буде знао тачан датум промоције, умјесто наведеног датума на радним верзијама, на коначним верзијама бити назначен датум издавања дипломе и додатка дипломи. Преузмите табелу са подацима и додатке дипломи (Лозинка за ZIP архиву је: FPE2019)

 

Студенти се моле да посебну пажњу обрате на држављанство, гдје је за држављане БиХ наведено и ентитетско држављанство, те је овај податак потребно провјерити увидом у Увјерењу о држављанству.
О тачном термину промоције, као и о осталим појединостима везаним за додјелу диплома студенти ће накнадно бити обавјештени, а све информације ће бити објављене на сајту Факултета.

Позивају се студенти да ОБАВЕЗНО обавјестите Факултет о томе да ли су наведени подаци тачни, односно, да ли је потребно извршити неке исправке, а исто су дужни учинити попуњавањем обрасца број 1.

Информације везане за тачност наведених података студенти достављају на email адресу nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba најкасније до 26.02.2019. године, на прописаном обрасцу (Образац број 1).

Студентима чије email адресе постоје у бази података табела са подацима, као и друге информације везане за промоцију диплома ће бити достављене и електронским путем.

Студенти који су школовање завршили по болоњском наставном плану и програму, а у току школовања су имали додатне ваннаставне активности на Факултету, уколико желе да им исте буду унесене у Додатак дипломи, дужни су попунити Молба за допуну додатка дипломи подацима о ваннаставним активностима на Факултету у току школовања, у канцеларију број 31, или путем email adrese nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, а најкасније до 26.02.2019. године.

НАПОМЕНА: Ово се посебно односи на студенте који су одрадили студентску праксу, а желе да им наведени податак буде унесен у додатак дипломи

Образац молбе се налази у прилогу овог обавјештења (Образац број 2), може се наћи и на сајту Факултета, а студенти исти могу добити и у деканату, као и у канцеларији број 31.


Такође, пошто се за израду диплома користи ћирилично писмо, студенти који желе да им диплома умјесто на ћирилици, буде урађена на латиници, дужни су свој захтјев доставити Факултету, најкасније до 26.02.2019. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 3), на email: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

Студентице које су у току школовања промјениле презиме, а како би на дипломи било назначено ново презиме, захтјев, уз доказ о промјени презимена, дужне су доставити најкасније до 26.02.2019. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 4), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета.

Студенти који имају двојно држављанство и желе да им поред држављанства за које постоји доказ у досијеу студента на дипломи буде назначено и друго држављанство, могу поднијети захтјев за исто, најкасније до 26.02.2019. године, на прописаном обрасцу који се налази у прилогу (Образац број 5), на мејл: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba, или лично у канцеларију број 31 Факултета. Потребно је доставити и Увјерења о држављанству као доказ о истом, лично или путем поште.

Молимо студенте да обавезно попуне образац број 1 који се налази у прилогу овог Обавјештења, а који се односи на потврду тачности података, те на достављање података о запослењу, а у сврху креирања базе дипломираних студената при Алумни асоцијацији Факултета пословне економије Бијељина.

Такође, у прилогу се налази и пријава за учлањење у Алумни асоцијацију Факултета, те се моле сви заинтересовани студенти да исту попуне и тиме постану чланови ове асоцијације.Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 20.06.2019

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 20.06.2019

Обавјештење: Енглески језик 2

Друга година - 10.06.2019

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 28.05.2019

Други колоквијум: Осигурање

Трећа година - 20.05.2019

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 11.02.2019

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19

Распореди предавања - 29.09.2018

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 20.02.2018

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 25.09.2017

Измијењен распоред предавања: Банкарство

Распореди предавања - 28.04.2017

Измијењен распоред предавања: Банкарство

Распореди предавања - 18.04.2017

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 43  > >>

Све новости