Lični podaci

 

Ime / Prezime

Danijela Dmitrović  

Adresa stanovanja

167/B, Stefana Dečanskog, 76 300, Bijeljina, Republika Srpska

Kontakt telefon

055/240-786

Mobilni:

065/160-980

Fax.

/

E-mail

  danijela_93_l.w@live.com

 

 

Državljanstvo

  RS,BIH ;

 

 

Datum rođenja

  16.11.1993

 

 

Pol

  Ženski

 

 

Željeno zaposlenje / Oblasti rada

Diplomirani ekonomista, spoljna trgovina porezi i carine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datumi

9/2012-danas

Trenutno zanimanje

student

Osnovni predmeti

Ekonomska grupa predmeta

Naziv Univerziteta

Univerzitet Istočno Sarajevo

Naziv Fakulteta

 

                                                     Datumi    

                                           Srednja škola

                                       Glavni predmeti

                                    

 

 

 

Fakultet poslovne ekonomije

 

9/2008-6/2012

JU Ekonomska škola Bijeljina, smijer poslovno-pravni tehničar

Pravo, ekonomija, računovodstvo, statistika..

 

 

 

Lične vještine

 

 

 

Maternji jezik

Srpski jezik

 

 

 

 

Samo-procjena

 

Razumjevanje

Pričanje

Pisanje

Evropski nivo(*)

 

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

Engleski jezik

 

 

B2

 

B2

 

B1

 

B1

 

B1

 

(*) Common European Framework of Reference for Languages

 

 

Društvene vještine I kompetencije

Timski rad. Učestvovala sam u humanitarnoj akciji “ Jedan slatkiš, jedno dijete”. Zajedno sa drugim humanim ljudima sam postigla zajednički cilj- a to je zadovoljenje manje bogate djece.

 

 

Organizacione vještine I kompetencije

Komunikacija, rukovodstvo, organizacija.

 

 

 

 

Kompjuterske vještine I kompetencije

Odlična sam sa MS Word-om. Mogu da kucam do 60 riječi u minuti.

 

 

 

 

 

 

Ostale vještine I kompetencije

Entuziastična I posvećena

 

 

Vozačka dozvola

Posjedujem vozačku dozvolu za B1 I B kategoriju.